Category archives for Maastricht

Zomaar een ingeving

Dat werkelijk niemand opstaat met genoeg is genoeg is voor mij een raadsel. Juist het omgekeerde gebeurt. Is dat tevens een verklaring voor het succes van Wilders en zijn trawanten?

Verachtelijk, immoreel en afstotelijk

Momenteel ben ik, nu eindelijk een eerste rechtszaak heeft plaatsgevonden, die verband hield met mijn activiteiten op Twitter, doende om de bronnen op te sporen, met al hun vertakkingen, van de laster en smaad die richting mij heeft plaatsgevonden, gedachtig mijn ervaringen bij en met de NRC.

Psychopaat Yollie

Ik ben niet competent voor het lichten van schedels. Ze komt op mij wel gewetenloos over, net als haar kompanen. Mijn bescherming, o.a. dit weblog. En muziek…

En toen was een blog verdwenen…

Leo heeft enkele malen op een cruciale manier mijn pad gekruist op internet. Eerst bij het NRC forum, haat, waardoor ik op Twitter verzeild raakte, een ander maal toen hij door het slijk gehaald werd door “libertariërs”, en een derde maal toen hij het opnam voor een werkelijke dame, die op een afstotelijke wijze beledigd […]

Niet welkom…

Mestreechteneren, leef lui, laot zien tot geer gooie naobers zeet, zoe als vreuger, toen veer nog geine nagel hadde um eus koont te kretse. Dat zeet g’r toch neet vergete?

Braaksel…

De man smeekt om aandacht, die vindt hij volop bij Herman Falkenstein. Voor het overige? Zoals ik meermaals aangaf, braaksel, vies, plakkerig, glibberig. Een mannetje om met een wijde boog om heen te gaan, gespeend van welke bagage ook die je tot sociaal wezen maakt.

Wilders en Sjaakie

Dordrecht, daar hoeven de mensen zichzelf niet te verloochenen, daar onder de Bataven hoort Wilders thuis, daar kan hij met volle teugen genieten van de adoratie die hij geniet.

Steun #Krapuul…

De boekhandel moet kapot. Boeken dienen er op de eerste plaats toe om geld mee te verdienen. Die vaste boekenprijs is ook nergens goed voor. Bol.com, Amazon, dat is de toekomst. Kijk maar…

Censuur

Er is een site die wil ons aan het lezen zetten, moeten we wel de boeken bestellen bij bol.com. Op die manier verdienen ze er ook een grijpstuiver aan. Deerniswekkend. Ze raden Dickens, Spinoza en Kees van Kooten aan. Waarom? Dat leest u wederom bij bol.com. Doe het in de toekomst zo, hou de recensies […]

Het wordt werkelijk te gek

Onze waarden en normen worden ook hun waarden en normen. Blijft over de klassieke klassenstructuur eigen aan samenlevingen waarin de kapitalistische economie floreert en de dienst uitmaakt.

Als makke schapen gaan we de catastrofe in

Uiterlijk sinds de zeventiger jaren is het publiek vertrouwd met de gevaren van kernenergie. Los van menselijke fouten kan een techniek nooit voor 100% zekerheid bieden.

Ooit het donkere Zuiden…

Het Groningse gas en de gevolgen… Ik kan er cynisch over worden, maar dat zal ik maar niet doen.

Unne Mestreechse kröl

Vieze, stiekeme mannekes en dito vrouwtjes, wat richten die veel onheil aan. Je houdt het niet voor mogelijk als je het zelf niet ondervonden hebt. De stank die ze verspreiden, echt, een pisbak is er niets bij vergeleken.

Carnavalstijd twee jaar geleden

Na drie jaar wordt stukje voor stukje steeds duidelijker wat aan de regelrechte censuur van mijn weblogs voorafging. Het geeft mij een onthutsende kijk op mensen die zeggen op te komen voor rechtvaardigheid. Geduld blijkt eens te meer een goede deugd te zijn.

Een verzuchting

Stel je eens voor, Wilders zou zich sociaal opstellen, met de regelmaat van de klok een debat aangaan met mensen die hij bespot en veracht, wat zou dan gebeuren?

Tatort Wolder

Er zit nog veel meer vast aan deze korte karakteristiek, maar Tatort Wolder verdient die naam.

Bataafse cultuur, richtsnoer voor de mensheid

De enige cultuur die Bataven kennen is de hunne die ze tot maatstaf nemen voor het mensdom. Het is weer Carnaval en dan willen de Bataven zich van hun beste zijde laten zien. Ze noemen het een katholiek zuipfeest, waarvan ze graag profiteren, zoals met alles wat in hun kraam past, al zuipende of als […]

Aandoenlijk

Wat zijn dat voor een lui die Twitter steeds willen mobiliseren als het vuil hen te na komt? Sterker, wat zijn dat voor een lui, die smeerlappen in bescherming nemen als ze tot de eigen kring behoren?

Doodseskaders

Naadloos nemen extremisten van elkaar de meest gore smeerlapperij over. De eersten waren in het geval Tibaert aanhangers van de gedroomde leider Wilders. Vanaf september/oktober 2012 kwamen hun linkse tegenpolen op de proppen met exact dezelfde leugens, smaad en laster. Zeer bedreven hierin waren Eveline van Donkelaar en Jacqueline Wouters. Achteraf beschouwd hebben mensen als André de Raaij en Huib Riethof de door deze smeerlappen verspreide informatie als juist beschouwd en erop voortgebouwd of is het nog ernstiger?

Haattweets

Aan z’n geestelijke vermogens mag ondertussen getwijfeld worden. Vergeet niet dat deze man insinueerde dat ik aan het dementeren was. Of is het nog veel kwalijker, is deze man niet achterlijk, maar feitelijk een gore smeerlap, een fascist, zoals ik n.a.v. die uitspraak over antisemiet veronderstelde?

Links, zwei, drei…

Voor alle duidelijkheid. Wie a priori bij alles wat iemand doet of zegt van onfrisse bijbedoelingen of kwade opzet uitgaat maakt zich op politiek terrein schuldig aan fascistische praktijken.

Samen in een rokje…

De calvinistische geest, die is niet uit te roeien. Spot zal nooit zelfspot zijn, humor ontaardt steeds in grofheden.