Category archives for milieu

Hier sta ik. Is mijn missie voltooid?

  Recensie Walter Pauli – Knack De aanleiding waarom ik op Twitter terecht kwam: haat.   Meer dan 300 maal viel dat begrip te lezen op dit weblog. Enkele voorbeelden, waarin het expliciet aan de orde komt volgens de zoekterm op de blogspot:   – Emile Roemer en Gloria! – Journalist, propagandist, doorgeefluik? – Wat […]

Voor alles is een markt

“Ultimately, an American public that understands the high costs of torture is the best guarantee against a future president rescinding your executive order and treating torture as a viable policy option.” De markt reguleert uiteindelijk alles, ons voedsel, het water dat we drinken, het gevangeniswezen, het militair apparaat, tot de lucht toe die we inademen. […]

Goden en misleide sukkels…

Er wordt wat af gebazeld op d’n Twitter. Goden bestaan niet. Die dit roepen lopen het hardst naar de kerk als er rampen plaatsvinden, hun einde voelen naderen. Als ze zich verloren wanen. Nu hebben ze een o zo grote mond, deze nietige wezens die ook maar per toeval op deze planeet geworpen zijn, maar […]

Kindermoord

Bij het opruimen kwam ik spul tegen dat eens gediend heeft als illustratiemateriaal. Meer dan veertig jaar oud is het en bij het lezen besef je pas goed welke grote sprong voorwaarts we als samenleving hebben gemaakt in luttele jaren tijds. We zijn werkelijk de primitiviteit ontstegen. Werden toen nog massaal kinderen van de weg […]

De paus slecht grenzen

Het is wennen hoe de katholieke kerk momenteel gerepresenteerd wordt. Vanaf haar feitelijke ontstaan als staatskerk onder het romeinse gezag is de RK kerk de drager van een ideologie die uitgaat van grenzen. Enerzijds die van het lichaam van Christus, waarin een ieder zijn plaats kreeg toebedeeld als lidmaat van de gelovige gemeenschap of niet, […]

Teken even deze petitie…

Er zijn mensen die denken, ach het zal zo’n vaart niet lopen. Anderen hebben de instelling, wat gaat mij dit aan, weer anderen geven voor dat ze machteloos zijn. Die laatsten vind ik het kwalijkst. Apathisch en toch moreel hoogstaand. Zo kun je je overal langs sjoemelen zeggen we hier in Maastricht. Het zijn juist […]

Een beschaving om hoog te houden

Beschaving. Houdt dat ook bedriegen in, mensen misleiden, mensen in de kou laten staan, mensen laten creperen? Betsey Johnson (FW 1998) Zo doe je dat, het meest probate middel om niet over oorzaken, niet over eigen misdaden, niet over de geschiedenis te hoeven praten. Wij zijn de rechtvaardigen en wat doen we? Niets, helemaal niets. […]

Dichtbij en ver weg…

Voor wie het nog niet wist: kapitalisme = energie, energie = kapitalisme. Niet letterlijk, maar zonder energie is geen industrieel kapitalisme mogelijk. Bruinkolen… bron: Wikipedia Ooit gehoord dat de bruinkoolwinning grote invloed heeft op de grondwaterstand? Zo ook in de grensregio van Limburg en dat gaat ten koste van de flora en fauna, van het […]

Herrie, veel lawaai, waartoe?

“Voor een periode van twee jaar staat Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, geen grootschalige, gratis toegankelijke dance-evenementen toe. Een onderzoek moet uitwijzen of dit soort feesten in de toekomst wel weer mogelijk zijn.”  Dit was in 2009. Aanleiding tot het verbod door de burgemeester waren de ongeregeldheden op het dance-event Veronica Sunset Grooves in […]

Minder, minder, minder…

Limburg terug aan de Limburgers.  Die belofte deed Wilders aan zijn vroegere streekgenoten voor de provinciale verkiezingen. Betekende dit een einde aan de rol van wingewest voor Holland, betekende het dat de Saudi’s moesten oprotten? Niets van dat al. Hij toonde slechts geen mallemoer van Limburg te begrijpen, een regio steeds overheerst door vreemde machten, […]

Afrika: voor ons de grondstoffen, voor hen het afval

  Merkwaardig en juist in Nigeria wordt een dergelijk project opgezet door NGO’s. Afvalproducten van de aldaar legaal geroofde aardolie van levensbelang voor het westerse kapitalisme worden hier bij ons omgezet in kunststof, medicijnen, voedseladjectieven, cosmetica, noem maar op. Slim zijn we, overal waarmee geld te verdienen valt staan we hier in het westen letterlijk […]

Een antiloop met een slurfje…

Een bericht van Jur Kuipers Een merkwaardig beest…     Leeft op de steppen van centraal Azië, waaronder Kazachstan. De meest noordelijk levende antilopesoort.     Jaren geleden op het randje van uitsterven, bijna uitgeroeid door de mens – vervolgens ook weer door diezelfde mens teruggefokt.   Las vandaag verbijsteren nieuws… In een paar weken […]

Nagele zien en dan sterven…

Mooi hoe die wakkere Bataven het eens zijn over hun cultuurerfgoed en hun technologische prestaties. De site Krapuul, waarop voortdurend smalend gesproken wordt over het dagblad Trouw, geeft instemmend aandacht voor een artikel uit die krant met de kop: “Hoe Flevoland in een generatie verknoeid wordt”. De mooiste tuin van Europa, staat er, en die […]

Niemand is illegaal

Je wordt geboren buiten je wil, je groeit op in omstandigheden die je niet voor het uitzoeken hebt en op een gegeven moment moet je je eigen boontjes doppen in een constellatie die een gegeven is, politiek, economisch, sociaal, cultureel waarop je nauwelijks enige invloed kunt uitoefenen. Slechts enkelen weten daaraan te ontsnappen, de meesten […]

Het doodrijden van kinderen…

Hoeveel kinderen zijn al doodgereden in het verkeer? Dan heet het een ongeluk…    VN 1978   Die kinderen worden opgeofferd op het altaar dat vooruitgang heet, in de dagelijkse oorlog die verkeer heet. Met elkaar verkeren dus… In de omgangstaal die ons voortdurend bedriegt. Als een voorwerp symbool kan staan voor onze asociale samenleving […]

Zo maar een kamerlid

Appie Drielsma   Vroom, ‘s zondags ter kerke en in de Tweede Kamer in de weer tegen alles wat vies en voos is. De voorman in de strijd om Demmink te vervolgen. Vandaag heeft hij wat te melden over flitsen. Polen en Bulgaren worden wel geflitst, maar ze ontspringen de dans. Wat een onrechtvaardigheid. Ja, […]

Lang leve de globalisatie

Een eeuw verder worden de contouren van de globalisatie steeds duidelijker. Er waren twee wereldoorlogen voor nodig en talloze andere, maar lukken gaat het. Immers kapitalisme is brandstof in de vorm van steenkolen, uranium, gas en bovenal nog steeds olie.     Lang leve onze petrochemische industrie met al zijn verworvenheden, van medicijnen, kunststofkozijnen en […]

De Westelijke barbarij

Zijn wij barbaars, wij die de mensenrechten hebben omarmd, die stoelen op gelijkheid, vrijheid en broederschap? Die we hebben laten verankeren in een Universele Verklaring van de VN met de ervaring van de Tweede Wereldoorlog in gedachte? Wij, die claimen dat onze cultuur universeel is? Is het kapitalisme barbaars, het kapitalisme dat slechts technologische innovatie […]

Libertarians en de tabaksindustrie

Tabaksindustrie betaalde miljoen dollar aan professoren Jules K De tabaksindustrie betaalde meer dan een miljoen dollar aan 120 Amerikaanse professoren in de economie om twijfel te zaaien over het nut om taksen te heffen op tabaksproducten om de maatschappelijke kosten die worden veroorzaakt door roken te compenseren.     Twijfel zaaien is een beproefde methode […]

Infrastructuur volgens Riethof

Een merkwaardige reactie zie ik op LinkedIn:     Hij verwijst naar dit artikel:   link   Wat wil hij nu feitelijk aangeven met z’n reactie? Dat hij in de zeventiger jaren nog geen flauw benul had van infrastructuur? Dat zij hem vergeven. Dat hij veertig jaar later alsnog zijn gelijk wil halen, hij noemt […]

Man en paard noemen

Mij werd eens te verstaan gegeven dat ik me slechts met achtsterangs personen bezighield. Huib Riethof: kopstukken van de PVV durft hij niet aan. Ik zal maar niet vragen of hij zich er zelf toerekent, tot die achtsterangs figuren en of hij zich wel realiseert wat hij feitelijk zegt. Ik weet wel zeker van niet. […]

Nog een mailtje van Jur op Oudejaarsdag…

‘Voor mij is er geen verschil tussen weten en voelen’ Tja… Die verdomde kerstdagen zijn gelukkig weer voorbij… Overigens… Mocht die Jezus van de Bijbel hebben bestaan, dan is ‘ie NIET in een stal geboren… en van een herberg was al helemaal geen sprake… Staat fout in de tegenwoordige Bijbel… Volgens een theoloog die zich […]

Oostindisch doof

Doof, oostindisch als Wilders… Thomas Hawk GaviMensch 7:35pm @salimabidi wel gedeelte van ‘Ajuus’ begrijp je niet? Verberg gesprek Ongepast, brutaal, ongegeneerd, zonder medegevoel, zo zetten Bataven mensen weg. Een kleine woordenwisseling tussen een mij maar al te goed bekende vrouw en iemand die iets van het leed mensen aangedaan onder de aandacht wil brengen. De […]

Fascisme, een klein voorbeeld uit de praktijk van alledag

Een vrouw die hunkert naar erkenning maar nergens weet van heeft. Ik maak haar nu ruim twee jaar mee op internet en heb haar zelfs in het echt ontmoet. Ze snapt niets, ze kan niet luisteren en ze gaat schreeuwen als een vervelend kind dat haar zin niet krijgt als ze ongelijk heeft. Helaas, ze […]

Verdreven uit het paradijs

Uit de chaos worden hemel en aarde geschapen. “Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.” En hij schiep de mens, de man. Uit de man de vrouw. Een man, koning van de natuur. de vrouw, lief en vol vrolijke onschuld. De man weet wie hij danken moet en sprak: Nun ist die […]