Wierd Duk

Over de auteur wordt gemeld: “Ook Wierd Duk beschrijft graag de waarheid”. Welke? Die van fascisten en racisten?

Lees meer Wierd Duk

Massamoord in Volhynië

Orgiën van geweld, genocide, voorop joden en Polen, de heldendaden van de Oekraïense nationalisten geëerd met monumenten en al zijn talrijk. Ze vormen de voedingsbodem waarvan de Verenigde Staten gretig gebruik maken voor imperiale doeleinden.

Lees meer Massamoord in Volhynië