Volk en ras

Waarom gaan onderzoekers naar het verschil in wat zij noemen rassen er altijd vanuit dat zij tot het superieure ras behoren?

Lees meer Volk en ras

Tot in de dood

Kun je over iemand zeggen: “hij ruste in vrede” die het verspreiden van haat, afgunst en oproepen tot geweld als doel had gesteld om een fascistisch heilstaat te bevorderen? Ik dacht van niet.

Lees meer Tot in de dood