Category archives for reconstructie

Kaas

Waarom ik het laat zien?
Ach, het is een van de vele voorbeelden waarin Tibaert als dader opgevoerd wordt. De meest fameuze blijft @kutje13. Nergens heb ik part nog deel aan.

Ik gruw

De glazen vrouw Deutsches Hygiene-Museum – Dresden (1935) De mannen hebben er een potje van gemaakt, stellen vrouwen die het licht hebben gezien. Dat is zo. Chemie en wapentuig, energie, asfalt en beton, voeding en voortplanting. Ze maken zichzelf overbodig, uiteindelijk, die mannen. Zo bezien zijn vrouwen, wel die van hier en niet van elders, […]

Liegen en bedriegen

Stel je voor, door jou toedoen verdwijnt materiaal waarop je later gaat reageren. Je doet alsof dat rechtstreeks gebeurd is. Degene wiens materiaal weg is kan maanden later hierop nauwelijks meer terdege repliceren, hetzij na veel moeite en zoekwerk. Wat was er precies aan de hand, in welke context vond een en ander plaats, enz. Duidelijk is dan weer wel, dat het verdwijnen van dat materiaal niet toevallig gebeurde, althans een uitvloeisel was van een gelukkige samenloop van omstandigheden waar gebruik, zeg maar gerust misbruik van gemaakt kon worden.

De e-mail…

Vanwege, om het eens ronduit te zeggen, haar misdaden op internet jegens mij (en derden) plaats ik op de blogspot een e-mail ontvangen van @gavimensch in september 2012.

Zomaar een ingeving

Dat werkelijk niemand opstaat met genoeg is genoeg is voor mij een raadsel. Juist het omgekeerde gebeurt. Is dat tevens een verklaring voor het succes van Wilders en zijn trawanten?

De onmacht tegen fascisme

O nee, Wilders is geen fascist. Weet je wel wat fascisme is? Deze treurnis moet ik nu al bijna tien jaar lang aanhoren op internet. Het zich van bruine smetten vrij voelen is in dit land, uitgerekend in dit land, tot tweede natuur geworden en dan te bedenken dat juist dit land zich volkomen voegde in de fascistische doctrine.

De oplossing

Mevrouw eist, zie ik. ©copyright en zo. Wat nu? Ga een oplossing zoeken want de openheid moet gegarandeerd blijven.

Domheid om van te genieten

Sjaakie laat zich echter niet meer van de wijs brengen. Haar trouwe kameraden zitten bij de PVV, weet ze. Ze gold een beetje als de Marianne van Krapuul, zo onbenullig zijn die Amsterdammertjes wel, nu wordt ze geadoreerd alsof ze Marine in persoon is.

Het overzicht begint vorm aan te nemen

Mijn weblogs bij Google werden door onverlaten bestookt en uiteindelijk verdwenen ze door iemand die beweerde dat ik auteursrecht schond. Zeer doorzichtig dat verhaal. Prima, mijn repliek een jaar later is dit. Een overzicht van de zaken die ik heb opgeslagen, niet om te laten zien hoe Tibaert dwarsgezeten werd, dat is secondair, maar om […]

De ‘Groep Eckhardt’ in actie

Oorspronkelijk verscheen dit bericht 18 september 2012 op de site Hollandse Hufters. Inmiddels is deze zo te zien gestopt, in ieder geval niet meer te raadplegen.

Huib Riethof als Sinterklaas of Zwarte Piet?

Ik zat nergens in verstrikt. Ik liet van meet af aan zien hoe makkelijk van front gewisseld wordt, links, rechts. Verder hoe over en weer dezelfde agressieve methodes gebruikt werden, bedrog gepleegd werd en gedreigd werd. De leugens en verdachtmakingen zijn achteraf niet meer te tellen.

Alle remmen gingen los…

Voor wie even doordenkt, een foto met een enorme lading. Plaats en jaartal zijn ook relevant. En zie vervolgens hoe volwassenen aan de slag gaan, volwassenen die zich beroepen op liefde voor kinderen. Voor mij wellicht het grootste schandaal.

Maartse buien

We gaan verder… Maart 2013.
We beginnen met deze van mijn site gegapte foto. Ze doet me Sjaakie, Eveline en Ina weer snel vergeten. Dat is ook wel weer waar…

Zo begon maart vorig jaar voor Tibaert op Twitter…

  Nog een restant van februari en dan breken maartse buien los. Het begin van de maand zet de toon. De gevierde man uit Oss, de informant voor leeghoofden en kwaadwillenden, heeft iets gevonden. Ik sta er ook op schreeuwt het welbekende loeder uit Amsterdam. Hoe kan dat nou? Dirk heeft het maar druk als […]

Een stelletje idioten?

In de reproductie van een drietal tweets, waarmee onderstaand draadje begint, zit alles opgesloten. Het meest schrijnende is de onbetrouwbaarheid, de doortraptheid, de sluwheid van iemand als Dijstelberge. Ze weet haar rug vrij te houden en een cordon sanitaire om zichzelf te scheppen. Wat een miserabele vrouw.

Wat beweegt mensen met haatgevoelens?

Op internet heb ik haat leren kennen. In het algemeen onder de dekmantel van eigen volk eerst, en persoonlijk, door regelrechte fascisten, extremisten van links en rechts. Een vrouw springt er op alle mogelijke manieren bovenuit, ze werd haatoma gedoopt en dat meer dan terecht. Voor haar ben ik de PVV leider van Maastricht. Stompzinnigheid […]

Rooie Ina

In kringen waar Ina zich in beweegt worden mensen als Huib en André als bakens gezien voor het licht en het leven.

Een godvergeten idioot?

Stel je voor een waarheidscommissie zou zich over de zaken moeten buigen, die ik heb meegemaakt op internet.

Het beschavingsniveau van Bataven

Het beschavingsniveau van de koloniaal valt zelfs dicht bij huis waar te nemen. Je hoeft slechts je ogen de kost te geven en je ziet de gevolgen.

Eveline van Donkelaar, een jaar geleden…

Ter illustratie een verzameling screenshots van een jaar geleden, van een vrouw die ik niets misdaan heb maar meende tegen mij een actie te moeten ontketenen om me van internet te doen verwijderen.

Pornoblog

Ter herinnering en vooral ter vermaak laat ik af en toe wat screenshots zien van het afgelopen jaar. Het accent komt daarbij te liggen op wat het Krapuul kringetje  niet graag ter kennis neemt.

Openbare vrijheid en geopenbaarde informatie

Het bevechten van de vrijheid om je zegje te doen, deel te hebben aan een proces van politieke meningsvorm is een zeer lange. Een markant punt in die geschiedenis ligt nu alweer bijna honderd jaar terug, het recht tot zenden.

De eerste mei

Vorig jaar mei kwam zo’n beetje alles samen. Onderling wisten de onverlaten verdomd goed van elkaar wat er gebeurde, bleek.

Ter kennisname: Friedrich Eckhardt

Gecharmeerd bleken twee vrouwen van hem en/of zijn teksten. Eerst Jacqueline Wouters en in de loop van 2013 ook Eveline van Donkelaar.