Category archives for reconstructie

De onmacht tegen fascisme

De Groene O nee, Wilders is geen fascist. Weet je wel wat fascisme is? Deze treurnis moet ik nu al bijna tien jaar lang aanhoren op internet. Het zich van bruine smetten vrij voelen is in dit land, uitgerekend in dit land, tot tweede natuur geworden en dan te bedenken dat juist dit land zich […]

Domheid om van te genieten

Speciaal opgedragen aan haar trouwe makker Huib Riethof, materiaal afkomstig van een van de RT accounts van Sjaakie. Sjaakie is eerlijk en spreekt de waarheid, zegt Huib… Al dat spul moest en zou weg. Een aantal mensen kwam in verlegenheid. Die Riethof met z’n verzonnen bewijs, we horen er niets meer over, maar vooral het […]

Het overzicht begint vorm aan te nemen

Mijn weblogs bij Google werden door onverlaten bestookt en uiteindelijk verdwenen ze door iemand die beweerde dat ik auteursrecht schond. Zeer doorzichtig dat verhaal. Prima, mijn repliek een jaar later is dit. Een overzicht van de zaken die ik heb opgeslagen, niet om te laten zien hoe Tibaert dwarsgezeten werd, dat is secondair, maar om […]

Mistero Buffo

Je moet toch wat. Ooit werd ik door een dwaas tot een meervoudig persoon verklaard. Gloria heette die dame. Haar fantasie werd gretig opgepikt en trok zelfs een journalist van de NRC in zijn ban. Die simpele ziel verleende me vervolgens een ban van het door hem gemodereerde forum. Onder het nieuwe bewind bij z’n […]

Openbare vrijheid en geopenbaarde informatie

Het bevechten van de vrijheid om je zegje te doen, deel te hebben aan een proces van politieke meningsvorm is een zeer lange. Een markant punt in die geschiedenis ligt nu alweer bijna honderd jaar terug, het recht tot zenden. De verspreiding van de radio nam een aanvang als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Zelf […]

1 mei 2013

Vandaag lees ik van Peter Breedveld: “Ik durf al drie jaar niet meer naar mijn vermeldingen op Google te kijken vanwege de leugenachtige bagger, die Albrecht en zijn soortgenoten over me het internet opflikkeren.” Ook mijn ervaring. Kijk maar onder Tibaert en Alphonse of Fons Scaf. Sinds mijn blogspots door toedoen van mensen als Friedrich […]

Gif voor de geest

Het toontje van de dominee. Terechtwijzen, oordelen, veroordelen. Als iets de traditionele Hollandse volksaard karakteriseert is het wel het priemende vingertje. Je moet je plaats weten, wie ben je wel? Ik, zo niet als afgezant dan wel als vertegenwoordiger van de Here Gods heb recht van spreken, ik verkondig de ene geldige waarheid. Het verklaart […]

Opheldering gevraagd

Vooraf, voor alle duidelijkheid. Ik loof een prijs uit aan Jacqueline Wouters, Huib Riethof en/of Arnold van der Kluft als zij aantonen dat ik of een fake account heb aangemaakt, meegewerkt heb aan het aanmaken van een fake account dan wel de maker bij mij bekend is. Ditzelfde geldt voor het z.g. telefonisch stalken. Immers, […]

Drie jaar met Eveline…

Het handigst is en blijft uitgaan van wat jezelf gezegd hebt, hoe je gereageerd hebt. Voor de aardigheid heb ik mijn tweets van de afgelopen jaren aan @gavimensch eens op een rijtje gezet. Zeer onthullend voor wie de geschiedenis kent. De praktijken van Eveline van Donkelaar zijn echt onrustbarend te noemen. Zeer zeker politiek gezien. […]

Het evangelie van Sjaakie

Een kort voorwoord een jaar later. Het woord is aan de alwijze Sjaakie, vriendin van Huib Riethof en vertrouwelinge van Eveline van Donkelaar, met haar haar boodschap aan haar gemeente van 11-11-2012. Het enige wat ik gedaan had was haar blocken op Twitter.  Ze was diep gekrenkt en verzon ter plekke een verhaal over een […]

De zegekar van Eveline

Het lijkt me dienstig ook dit stukje, waarop Eveline van Donkelaar steeds teruggrijpt om haar waarheid te verkondigen, aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Ze maakt van het voorval werkelijk iets hilarisch. Jammer voor haar, ze slaat de plank volledig mis. Haar verbeelding of inbeelding is met haar op de loop gegaan. In vet zet […]

Laster, het discours van dwazen en kwaadwilligen

Steeds jezelf moeten opladen om maar weer een stukje te wijden aan onverlaten op Twitter valt niet mee. Je begint ergens aan zonder te voorzien dat het tot een heus project uitgroeit. Je denkt in je argeloosheid te voorkomen dat smaad en leugens hun werk kunnen verrichten. Je toont hetgeen dwazen te berde brengen, want […]

Mann und Weib, Weib und Mann

Eens kijken wat er zoal te lezen viel over Tibaert voorafgaand aan het fraaie maakwerkje van Huib Riethof. Moeilijker is terug te zien hoe ik erop reageerde. Enkele titels van stukjes, die nu verdwenen zijn, geven een indicatie: “Nekschot en censuur…”, “Onrechtmatige uitlatingen op internet”, “Kostelijk als niet fascisme het onderwerp was…”, “De dorpsgek wordt […]

Mann und Weib, Weib und Mann

Eens kijken wat er zoal te lezen viel over Tibaert voorafgaand aan het fraaie maakwerkje van Huib Riethof. Moeilijker is terug te zien hoe ik erop reageerde. Enkele titels van stukjes, die nu verdwenen zijn, geven een indicatie: “Nekschot en censuur…”, “Onrechtmatige uitlatingen op internet”, “Kostelijk als niet fascisme het onderwerp was…”, “De dorpsgek wordt […]

Dwazen en gekken

Deze titel stamt niet van mij maar van iemand die een speciaal account had ingericht, zelfs onder mijn naam, later omgedoopt in Rommedoe. De Dorpsgek dus, steun en toeverlaat van Eveline van Donkelaar. Mooi is te zien hoe deze verpleegster omzichtig te werk gaat. Graag steun, heel graag zelfs, maar niet teveel contact. Dan hebben […]

Trouwe gezellen

Even tussendoor, ter herinnering. Noodzakelijk vanwege politie en justitie. De gretigheid waarmee Jacqueline Wouters en Eveline van Donkelaar voortdurend gebruik maakten (en nog maken) van hetgeen PVV schorriemorrie te melden had is zeer opvallend. Dat begon al in 2012 toen ik eerstgenoemde had geblockt vanwege spammen en het verspreiden van laster over Ed van Thijn. […]

Wij weten dat…

Het wordt er bij je ingehamerd. Je bent dit, je bent dat. Je hebt wat op je kerfstok. Je liegt, je bent een pathologische leugenaar, je deugt niet, je dreigt en verspreidt haat. Waarom het steeds weer herhalen, het zelfs weer terugzetten nadat het door zegslieden die deze waarheden verkondigen was verdwenen door de vriendelijke […]

Schunnigheden waarbij weggekeken wordt

Het leek wel afgesproken werk, ieder volgens zijn eigen aard nam de honneurs waar, via Twitter en via het eigen weblog. De nationale feestdagen gooiden bij een aantal lieverdjes op internet de remmen los. Van schrik verdwenen ze enkele dagen later allen achter een slotje. Wegkijken is wel de meest verbreide kwaal in dit land […]

Een reconstructie: 1 mei

Als opmaat voor het tonen van meer materiaal uit het begin van deze maand nu alvast wat screenshots en een lijntje : Tibaert 1 mei 2013 – tweets en mentions. Verdere toelichting onder 1 mei 2013.