Category archives for religie

De steen der wijzen

Ze heeft zichzelf aanschouwd toen ze op zoek naar de waarheid ging. Verder kwam ze niet als filosofe die aan introspectie doet.  Ze heeft de wereld verinnerlijkt. De wereld? Nee, haar beeld van de wereld. Uit deze geestestoestand ageert ze.  Grenzen overschrijden, daarover sprak Novalis niet zonder reden. Zou het haar nog lukken? Zullen we […]

Het aftellen is begonnen

bron         Alweer hebben we het overleefd. Het orakel had het mis, zoals steeds. Het maakt niet uit geloofd worden ze, nu en in de toekomst. Let maar eens op al  die politieke orakels die stad en land afgaan om het einde der tijden te voorspellen als we hen niet volgen. Zie […]

Een mensenleven is niets waard…

… Niets is een mensenleven waard. Een uitspraak van André Malraux, die me nooit heeft losgelaten. Malraux is in Nederland waarschijnlijk het best bekend door zijn werk “La condition humain”, opgedragen aan zijn vriend E. du Perron, die ook de vertaling verzorgde. Toen het verscheen was Hitler al aan de macht in Duitsland. Vandaag kwam […]

De schone schijn van kinderliefde

Je hoort tot de familie, je moet je aanpassen en zwijgen, anders wordt je verstoten. Het equivalent van de stinkende Hollandse hokjesgeest. Dit beeld komt bij me boven door het lezen van een artikel in de NRC: “Nergens vond ik gehoor. Nu is alleen de paus over”. Pedofilie, het smerige wapen in handen van prelaten, […]

Het AD is een linkse krant. Basta!

František Drtikol – Étude de la Crucifixion, 1914 bron Onthou nu voor eens en altijd, het AD is een linkse krant, altijd geweest en dat zal zo blijven tot in aller eeuwigheid. Lach niet, hoe absurd dit ook klinkt. Zo begon een tafereel op een terrasje, volkomen uniek. Iemand die zich de eretitel haatoma op […]

Enkele correcties over de islam

Originally posted on Leeswerk Arabisch en Islam:
In de hetze die nu al vijftien jaar aan de gang is tegen de islam worden massa’s desinformatie verbreid. Rare pruiken en varkensmutsen zijn niet toegankelijk voor informatie van buiten, maar aan de vooravond van de fascistische machtsovername kan het misschien geen kwaad, wél denkende mensen wat correcties…

Christmas

Het wordt een Kerstmis om nooit te vergeten. Eentje die een nieuw tijdperk zal inluiden. De tekenen bedriegen niet. De hoofdrolspelers zijn bekend. Een kleine illustratie om de sfeer alvast te proeven.   Een simpele retweet waarop een ware twitterstorm losbarstte na nog enkele reacties.            Op de blogspot valt een selectie van al […]

Kerst en andere waanzin

Waaraan hebben we dat Kerstfeest te danken? Aan de reformatie. Katholieken gingen naar de kerk en dat was het dan. Protestanten maakten er een eetfeest van, dankzij Luther. Hitler, geheel gevangen in de antisemitische geest van zijn illustere voorganger, gaf het volk nog een extra Kerstdag.  Edvard Munch – Man en vrouw bron Nee hoor, […]

De sluipende dood

Chernobyl Liquidators – ліквідатор – clearing debris at the NPP bron Laten we geen morele preek houden over kapitalisme of welke politieke stroming ook. In ieder geval verzet zich geen enkele relevante politieke macht of maatschappelijke beweging tegen het wezen van dit economische stelsel. Daarvoor is het al te ver doorgedrongen, globaal, en zijn de […]

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

Het zinnebeeld van deze spreuk, een uitsnede… De fascistenleider in Batavenland tooit zijn Twitter account met dit beroemde werk van Delacroix. De man die even gaat regelen dat mensen van een bepaalde afkomst binnen onze landsgrenzen gedeporteerd zullen worden. Hij beroept zich op vrijheid, vrij van die bevolkingsgroep, hij duidt dit als bevrijding, om zijn […]

Voor ras en religie

Dankzij de doctrine van Huntington en de uitgeroepen, eeuwig durende “War on Terror” ontstaan wereldwijd nieuwe bondgenootschappen tegen zelf gecreëerde vijanden. De basis voor deze activiteiten zijn van economische en militaire aard en werden gelegd tijdens de Koude Oorlog. Afghanistan was de grote leerschool. Uiteindelijk is deze doctrine een logisch voortvloeisel van de domino-theorie, met […]

Wij zijn één volk…

… verdeeld in zuilen en hokjes. Principieel geldt alles wat met religie, politiek en economie te maken heeft tot het non discutabele terrein in dit land. Slechts over zaken waar we het al over eens waren praten we met elkaar. We zijn hierin niet uniek. Overzee, in de States en Canada doen ze nauwelijks anders. […]

Confort ye… Rejoice…

“Messiah” van Haendel…  In zijn “Sternstunden der Menschheit” beschrijft Stefan Zweig met een ongelooflijke precisie en een groot inlevingsvermogen de ontstaansgeschiedenis van dit werk, in drie weken tijds gecomponeerd door een man die zich verloren waande. Het werd zijn wederopstanding.    Een van de hoogtepunten van dit oratorium staat aan het begin van het tweede […]

Goden en misleide sukkels…

Er wordt wat af gebazeld op d’n Twitter. Goden bestaan niet. Die dit roepen lopen het hardst naar de kerk als er rampen plaatsvinden, hun einde voelen naderen. Als ze zich verloren wanen. Nu hebben ze een o zo grote mond, deze nietige wezens die ook maar per toeval op deze planeet geworpen zijn, maar […]

Fascistisch koppensnellen

  Gaza: moslim en christen Ach, als veroveraars en uitbuiters hebben ze het meer dan drie eeuwen uitgehouden in Zuid-Afrika en nog zijn ze niet uitgeroeid, die arme blanken. De Afrikaners vormen nu pas een machteloze minderheid in eigen land. Machteloos? Zij waren het toch die dat land in bezit namen? Hoe hebben ze het […]

De Hollandse geest

  Waarom zijn bepaalde karakteristieken zo eigen aan de Hollandse volksaard? Ik zeg bewust Hollands en niet Nederlands, want ik beschouw de cultuur van boven de rivieren als ware ik een buitenlander. Het aannemen van die houding is niet zo moeilijk vanuit Maastricht, ingelijfd door Hollanders voor hun veiligheid en nut. Vandaar dat vreemde aanhangsel […]

Jezus en de vluchtelingen

Verdedigers van joods-christelijke waarden en normen volgens Wilders Utrecht – 2016   Wat is dat toch met die christenzielen? Ze zijn steeds zo plooibaar, in de leer en in hun handeltje. Ze zouden graag anders willen, ze kunnen zich zelfs een hemel op aarde voorstellen, was er niet de zondige mens. Die vervalt in allerhande […]

De gulden snede van Kluftje

Je hebt van die mensen, daar zie je het aan af, ze weten niet hoe ze een spijker moeten inslaan en een verfkwast vasthouden. Zelfs uit de hand een lijn trekken met een potlood kunnen ze niet. Het is geen aangeboren linksigheid, ze vinden het beneden hun stand. Op school waren ze altijd de braafste […]

De grootste bedreiging… Welke?

Fuck, na een jaar nog geen antwoord. Het lijken wel allemaal Wilders-klonen met hun gebral over islam en moslims, waarvan ze geen donder (willen) begrijpen..  Stel dat die lui aan de macht komen, wat zijn dan de consequenties, materieel en vooral immaterieel?  bron Vooraf, Agatha, moet ik je iets opbiechten. Ondanks je enorme aanhang ben […]

Vijf jaar geleden, een valse profeet aan het woord…

In tijden van tsunami’s en vluchtelingen speelt Wilders de rol van verlosser. Verlosser voor de Bataaf. Grenzen dicht, geen vreemdeling zonder eigen middelen erin. Hij wenst het volk te gijzelen en de Bataaf beseft dat als zoveel niet. Ook niet dat de dijken niet tot in eeuwigheid stand zullen houden. Als je voortdurend wijst in […]

Denkers uit de moslimwereld

Een kleine serie op de radio om een beetje ingevoerd te worden in het debat dat in Duitsland gevoerd wordt vanuit de moslimwereld: Thema in hr2-kultur. Muslimische Denker “Gehört der Islam zu Deutschland?” – so wird seit einigen Jahren immer wieder gefragt. Den öffentlichen Diskurs prägen islamische Denker seit langem mit. Die fünf kurzen Porträts […]

Welopgevoede kinderen?

Mennyfox55 Veel te laat kom je erachter, dat je volslagen mis zat. Alweer een aantal jaren geleden werd ik ervan beschuldigd dat ik iemands Facebook gehacked zou hebben. Enkele maanden later moest ik voor verhoor me melden op het politiebureau, van geen kwaad bewust. De aanklacht werd uiteindelijk geseponeerd. Nooit heb ik een excuus ontvangen […]

Gestoord gedrag

Play as many roles as you want. Wear millions mask ….i know the truth from inside  bron Wat lees ik over iemand waarvan ik nog nooit gehoord had?  “David Pinto vindt het geen probleem om onze grondwet even aan de kant te schuiven, om nazi’s alle ruimte te geven…. Ik bedoel dit is toch taal […]

Toen… En nu?

We zijn geëmancipeerd, van de kerk los. U gelooft het zelf toch niet? Ja, de kerken zijn leeg en dat zal ze een zorg zijn. Beter, nog een zorg minder. Maar de geest blijft rondwaren, nee, niet die klerikale maar dat eeuwige geloof in de waarheid, in een cultuur, in iets harmonieus, iets absoluuts. God […]

Je leven laten beheersen door angst

Soms ga ik eens kijken wat ik zoal geventileerd heb in dat forum en zie je wat terug waarvan je denkt, dat kan ermee door en kan nog gebruikt worden. De stukjes uit de NRC heb ik grotendeels op PDF gezet.  De hyperlinks achter deze PDF’s bleken echter niet meer te werken (stonden op het […]