Category archives for stedenbouw

Over veiligheid en onveiligheid in Antwerpen

  Jan Blommaert   Vlak voor het Offerfeest van 1 september 2017 deed Burgemeester De Wever alweer een straffe uitspraak over de Borgerhoutse allochtonen. In het debat daarover (en dit is een klassieker) bestond de verdediging van die uitspraak uit één punt: “ze is uit haar context gerukt”. Ziehier wat context. “Er staan steeds meer […]

Parijs…

  Op de radio… Spijtig, ondanks een mededeling op het einde van het programma, valt het niet meer terug te luisteren. Een programma over Restif de la Bretonne. Om toch interesse te wekken voor deze grote bekende onbekende uit de Franse literatuur hier de toelichting van de site van hr2:   Hier bin ich nun […]

Je mag niet capituleren…

“Mocht er ooit vrede komen, dan moeten er eerst een paar generaties overheen gaan voordat Koerden de trauma’s die ze hebben overgehouden aan het geweld en de verwoestingen hebben verwerkt”, zegt Koerdoloog Martin van Bruinessen over het Turks-Koerdische conflict. aldus het begin van een artikel van Hakan Büyük: “Ergste geweld tegen Koerden sinds bloedbad Dersim”. […]

Van wie is de stad?

    De verworden Vlaamse stad, tekening door R. Braem in 1942.               Enkele maanden geleden, in juni,  overleed René Farabet, groot figuur van de Franse radio. Zijn werk, doordrenkt van medemenselijkheid,  zal blijven voortleven. Bij het zoeken in mijn archief kwam ik een opname tegen van “Les bons […]

Het kapitalistisch ideaal: fascisme

Dankzij het spoor gingen de klokken gelijk tikken, dankzij vergaande arbeidsdeling en lopende band konden de ideeën van Taylor ingang vinden, menselijk handelen gereduceerd tot het noodzakelijke voor het productieproces binnen gemeten tijdseenheden. Chaplin heeft er een mooie film over gemaakt, de arbeider als onderdeel van de machine. Het product dat zich er het meest […]

Woonmisère

      Afbeelding: Romulus en Remus laten Rome bouwen. Cyrus verwoest Babylon. Tekening bij “Chronicon sive Historia de duabus civitatibus” van Otto von Freising (13e eeuw)       Je weet dat programmamakers en journalisten hun taak serieus nemen en kennis van zaken hebben als ze ons op een heldere, inzichtelijke wijze iets duidelijk […]

Kom niet aan mensen die minachten

  Welke lessen vallen te trekken voor derden uit mijn ervaringen op internet? Misschien is wel de allerbelangrijkste dat tolerantie een holle kreet is. Dit inzicht zou een van de grootste verworvenheden moeten zijn van de ’68er beweging, weet u nog: repressieve tolerantie? En juist uit de hoek van degenen die zich beroepen op ’68 […]

Dodelijke vrijheid

1986 Alweer 25 jaar geleden, een van de vele door de jaren heen uitgezonden programma’s over het (auto-)verkeer. Hebben ze iets bijgedragen aan het inzicht over de waanzin van het autosysteem? Niet merkbaar, in ieder geval. Onze wereld zonder het automobiel, wie kan en wil het zich nog voorstellen? Dit programma stipt wat zaken aan, veel […]

Is deze vrouw waanzinnig?

Arne Jacobsen – raadhuis, Rødovre, Denemarken – 1955 bron Wees gerust, dat is niet het geval. Ze is wel door en door doortrapt… Een aantal lieden hebben haar grote aanhankelijkheid betuigd. Mensen waarvan ik eerder vermoed dat er een steekje bij hun loszit. Ze steunden haar waar het maar kon. Mensen die er prat op […]

De Unabomber, LSD en John Cage

  Een uitnodiging om een tijdreis te maken vanaf de zestiger jaren. Vele zaken komen hier samen en ze zijn hoogst actueel. Het utopisch denken, de macht van de enkeling, de rol van de staat, technologie, geweld, natuur, cybernetica, religie. Zaken die inmiddels een nieuwe dimensie hebben bereikt. Bekijk deze documentaire en u begrijpt de […]

Het Bataafse racisme

Rassenrellen in de Afrikaanderwijk in 1972: inboedel van een pension wordt op straat gegooid. In augustus 1972 vonden in de Afrikaanderwijk zes dagen lang rassenrellen plaats. Havenarbeiders trokken op naar de wijk, waar Turkse gastarbeiders werden ondergebracht in een groeiend aantal pensions. De havenarbeiders wilden duidelijk maken dat ze er schoon genoeg van hadden dat […]

Ooit het donkere Zuiden…

Het Groningse gas en de gevolgen… Ik kan er cynisch over worden, maar dat zal ik maar niet doen. Wel wil ik nog eens fijntjes herinneren aan de onophoudelijke plundering van mens en natuur in Zuid-Limburg, de enige streek in het land waar de bewoners volkomen autarkisch zouden kunnen leven, maar dankzij inlijving tegen de […]

Een gezegend kerstfeest

Nergens ter wereld gaat de christelijke boodschap van liefde zo goed samen met geweld als bij blanken op gestolen land. Dat kan geen toeval zijn, ze zijn door God gepredestineerd, deze blanken. In de door hun handelen behaalde successen willen we graag delen, want ook wij wensen niet te horen bij de verliezers, de verschoppelingen.  […]

Dankbaar moeten we zijn voor de kolonisatie

Tweehonderd jaar koninkrijk. Ook Maastricht doet een duit in het zakje wat de viering betreft, o.a. met een aantal lezingen onder het motto “Maastricht tweehonderd jaar aan de grens in Nederland, centraal in Europa”. De grap is natuurlijk dat beide hierin vervatte uitspraken baarlijke nonsens zijn. Maastricht is grensstad geworden dankzij Hollandse interventie, tegen de […]

Kindertijd

Bij het zien van een dergelijke foto denk ik meteen terug aan m’n eigen kinderjaren, onbekommerd, vrij en daartussendoor de school, omdat het vanzelfsprekend was. Grotendeels in de stad, maar soms ook op het dorp. Een groter contrast was toen nauwelijks denkbaar, de geur alleen al. In de buurt waar ik opgroeide was een tabaksfabriek, […]

Een uit de klei getrokken Fries

De man wil zo graag lachen, om anderen wel te verstaan. Zelfspot is dit soort lui totaal vreemd. Hij wilde graag aandacht van Tibaert. Een rechtszaak staat eraan te komen, hij vormt in de daar aanhangige affaire een merkwaardig schakeltje, een soort getuige à décharge van het clubje direct of indirect geschaard rond de door […]

Trots op wandaden…

Hundertwasser – St. Mandé/Seine, 1950 bron petrakramer Sep 21, 9:40pm Ah, @huibree heeft @diederiksamsom nu “murw gebeukt” youtu.be/7SDMd_XFqto (Niks van dat, Huib vertelde de waarheid.) Huib vertelde de waarheid. Moet ik nu lachen of gaan janken?  En zie een paar uurtjes later… Hij citeert: “Hoe beter een mens is, des te meer moeite hij heeft […]

Een rioolfiguur

“Hoor net dat rioolfiguur #bpschut er met zijn laster voor de rechter nog goed van af gekomen is. Tja, rechtsstaat Nederland, das war einmal”. Wie zou dat zijn, wat doet zo’n man? Een man is het, van dergelijke activiteiten waren en zijn vrouwen gevrijwaard. From Krokodil, 1952 bron Putjesschepper, planner van een rioolnet, beheerder van […]

Een Bataafse met historisch besef

  Bataven hebben humor, groot inzicht en een brutale mond, voorwaar bijzondere kwaliteiten die hen in hoge mate onderscheiden van de gewone sterveling. Als ongenode gasten weten ze steeds de aandacht op zich te vestigen. Zij bepalen de orde, waarvan zij het geheim bezitten en weten dat deze de enig juiste is. Rechtlijnig, zonder enige […]

De vrije pers

Het is toch vreemd gesteld met de vrijheid van mensen die leuren met dat begrip. Als een bv mag in dit land een beweging als partij opereren die volkomen afgesloten is voor de buitenwereld, volledig oncontroleerbaar is ook op financieel gebied. Strikt genomen kan een persoon zich alle vrijheid van de wereld permitteren en krijgt, […]

De PVV criminelen…

Het is een lange lijst van mensen die zichzelf als crimineel wensen te beschouwen. Dat is op zich toch wel zeer opmerkelijk. PVV’ers kennen de criminaliteit van binnenuit zogezegd. Hier Almere: Gepubliceerd op dinsdag 18 augustus 2015 Op de Politieke Markt van 20 augustus 2015 wordt op verzoek van de PVV gesproken over de uitbreiding […]

Dichtbij en ver weg…

Voor wie het nog niet wist: kapitalisme = energie, energie = kapitalisme. Niet letterlijk, maar zonder energie is geen industrieel kapitalisme mogelijk. Bruinkolen… bron: Wikipedia Ooit gehoord dat de bruinkoolwinning grote invloed heeft op de grondwaterstand? Zo ook in de grensregio van Limburg en dat gaat ten koste van de flora en fauna, van het […]

De grote verworvenheid van Hitler

Is volkerenmoord van alle tijden? Moord, doodslag, oorlog, verkrachting wel. Het blijft merkwaardig, de enige diersoort die door geen andere bedreigd wordt moord dat het een lieve lust heeft. Andere dieren, niet uit noodzaak, maar vanwege de koopwaar, en zijn eigen soort. Het wapentuig werd en is het belangrijkste gereedschap dat hij ontwikkeld heeft. In […]

Weer een Krapuletje…

Laurent, de goeie ziel, over de vijftig en werkeloos. In de bijstand. Hij doet verslag en hoe. In meerdere delen zelfs met als onderwerp het opdoen van werkervaring. Hier een citaat uit deel 2: “Maar is afgezien van de verplichting ook de inhoud van die begeleiding fout? Nee, niet noodzakelijkerwijze. Ik moet eerlijk zeggen dat […]

Herrie, veel lawaai, waartoe?

“Voor een periode van twee jaar staat Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, geen grootschalige, gratis toegankelijke dance-evenementen toe. Een onderzoek moet uitwijzen of dit soort feesten in de toekomst wel weer mogelijk zijn.”  Dit was in 2009. Aanleiding tot het verbod door de burgemeester waren de ongeregeldheden op het dance-event Veronica Sunset Grooves in […]