Category archives for stedenbouw

Woonmisère

Afbeelding: Romulus en Remus laten Rome bouwen. Cyrus verwoest Babylon. Tekening bij “Chronicon sive Historia de duabus civitatibus” van Otto von Freising (13e eeuw) Je weet dat programmamakers en journalisten hun taak serieus nemen en kennis van zaken hebben als ze ons op een heldere, inzichtelijke wijze iets duidelijk kunnen maken over wat kinderen op […]

Het Bataafse racisme

In augustus 1972 vonden in de Afrikaanderwijk zes dagen lang rassenrellen plaats. Havenarbeiders trokken op naar de wijk, waar Turkse gastarbeiders werden ondergebracht in een groeiend aantal pensions. De havenarbeiders wilden duidelijk maken dat ze er schoon genoeg van hadden dat hun wijk steeds meer “in handen” was gekomen van “buitenlanders”. In een tocht door […]

Ooit het donkere Zuiden…

Het Groningse gas en de gevolgen… Ik kan er cynisch over worden, maar dat zal ik maar niet doen. Wel wil ik nog eens fijntjes herinneren aan de onophoudelijke plundering van mens en natuur in Zuid-Limburg, de enige streek in het land waar de bewoners volkomen autarkisch zouden kunnen leven, maar dankzij inlijving tegen de […]

Dankbaar moeten we zijn voor de kolonisatie

Tweehonderd jaar koninkrijk. Ook Maastricht doet een duit in het zakje wat de viering betreft, o.a. met een aantal lezingen onder het motto “Maastricht tweehonderd jaar aan de grens in Nederland, centraal in Europa”. De grap is natuurlijk dat beide hierin vervatte uitspraken baarlijke nonsens zijn. Maastricht is grensstad geworden dankzij Hollandse interventie, tegen de […]

Kindertijd

  Bij het zien van een dergelijke foto denk ik meteen terug aan m’n eigen kinderjaren, onbekommerd, vrij en daartussendoor de school, omdat het vanzelfsprekend was. Grotendeels in de stad, maar soms ook op het dorp. Een groter contrast was toen nauwelijks denkbaar, de geur alleen al. In de buurt waar ik opgroeide was een […]

Een uit de klei getrokken Fries

De man wil zo graag lachen, om anderen wel te verstaan. Zelfspot is dit soort lui totaal vreemd. Hij wilde graag aandacht van Tibaert. Een rechtszaak staat eraan te komen, hij vormt in de daar aanhangige affaire een merkwaardig schakeltje, een soort getuige à décharge van het clubje direct of indirect geschaard rond de door […]

Een Bataafse met historisch besef

  Bataven hebben humor, groot inzicht en een brutale mond, voorwaar bijzondere kwaliteiten die hen in hoge mate onderscheiden van de gewone sterveling. Als ongenode gasten weten ze steeds de aandacht op zich te vestigen. Zij bepalen de orde, waarvan zij het geheim bezitten en weten dat deze de enig juiste is. Rechtlijnig, zonder enige […]

De vrije pers

Het is toch vreemd gesteld met de vrijheid van mensen die leuren met dat begrip. Als een bv mag in dit land een beweging als partij opereren die volkomen afgesloten is voor de buitenwereld, volledig oncontroleerbaar is ook op financieel gebied. Strikt genomen kan een persoon zich alle vrijheid van de wereld permitteren en krijgt, […]

De PVV criminelen…

Het is een lange lijst van mensen die zichzelf als crimineel wensen te beschouwen. Dat is op zich toch wel zeer opmerkelijk. PVV’ers kennen de criminaliteit van binnenuit zogezegd. Hier Almere: Gepubliceerd op dinsdag 18 augustus 2015 Op de Politieke Markt van 20 augustus 2015 wordt op verzoek van de PVV gesproken over de uitbreiding […]

Dichtbij en ver weg…

Voor wie het nog niet wist: kapitalisme = energie, energie = kapitalisme. Niet letterlijk, maar zonder energie is geen industrieel kapitalisme mogelijk. Bruinkolen… bron: Wikipedia Ooit gehoord dat de bruinkoolwinning grote invloed heeft op de grondwaterstand? Zo ook in de grensregio van Limburg en dat gaat ten koste van de flora en fauna, van het […]

De grote verworvenheid van Hitler

Is volkerenmoord van alle tijden? Moord, doodslag, oorlog, verkrachting wel. Het blijft merkwaardig, de enige diersoort die door geen andere bedreigd wordt moord dat het een lieve lust heeft. Andere dieren, niet uit noodzaak, maar vanwege de koopwaar, en zijn eigen soort. Het wapentuig werd en is het belangrijkste gereedschap dat hij ontwikkeld heeft. In […]

Weer een Krapuletje…

Laurent, de goeie ziel, over de vijftig en werkeloos. In de bijstand. Hij doet verslag en hoe. In meerdere delen zelfs met als onderwerp het opdoen van werkervaring. Hier een citaat uit deel 2: “Maar is afgezien van de verplichting ook de inhoud van die begeleiding fout? Nee, niet noodzakelijkerwijze. Ik moet eerlijk zeggen dat […]

Herrie, veel lawaai, waartoe?

“Voor een periode van twee jaar staat Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, geen grootschalige, gratis toegankelijke dance-evenementen toe. Een onderzoek moet uitwijzen of dit soort feesten in de toekomst wel weer mogelijk zijn.”  Dit was in 2009. Aanleiding tot het verbod door de burgemeester waren de ongeregeldheden op het dance-event Veronica Sunset Grooves in […]

Een echte held verdedigt zijn land

Ooit gehoord van enclosure? Van boeren die hun vee op gezamenlijke weidegrond lieten grazen, op de common fields? Ons land… Ja, wiens land? Verdedigen we samen het gebruik van het land of laten we toe, worden we gedwongen dat het tot  privébezit wordt? We werden ertoe gedwongen door de machthebbers, die een staat vestigden op […]

De vernauwde Amsterdamse blik

Om te kunnen oordelen moet je bij tijd en wijlen afstand nemen van je object van studie. De stad is bij uitstek materie waarbij dit bijna plicht is. De stad zal over het land heersen, een diep in het westerse denken verankerde gedachte, die haar zegetocht sinds het kolonialisme globaal kon aanvatten. De grote stad, […]

De vernauwde Amsterdamse blik

Om te kunnen oordelen moet je bij tijd en wijlen afstand nemen van je object van studie. De stad is bij uitstek materie waarbij dit bijna plicht is. De stad zal over het land heersen, een diep in het westerse denken verankerde gedachte, die haar zegetocht sinds het kolonialisme globaal kon aanvatten. De grote stad, […]

Het geheime genootschap…

Een schim op Twitter, lid van een geheim genootschap, kenner van ruimte en tijd volgens eigen zeggen, doet van zich horen. Onbenullig is de man zeker, maar juist deze verwaten onbenullen richten de grootste schade aan en zijn in hun wezen het specimen van de vaderfiguur in een patriarchale orde. Zij vormen de oorzaak, niet […]

Valt op waanzin te reageren?

Wilders heeft politieke macht dankzij internet, Twitter in het bijzonder. Is dit overdreven? Zijn tweets sturen op het juiste moment, met niemand gaat hij een gesprek aan en zeer welwillend, mogen we veronderstellen, ziet hij toe hoe zijn discipelen op Twitter en Facebook hun werk verrichten. Het gajes, het fascistisch gespuis hoeft niet meer de […]

Een postbode en een politicoloog over de stad

Vanmiddag heb ik me reuze vermaakt met een opstel. De auteur beval het in een voetnoot als volgt aan: *) Een VU-econoom, en u weet hoe wetenschappelijk economen redeneren, wist te melden dat de Noord-Zuidlijn Amsterdam vijftigduizend banen zou opleveren. Waar wie hoe of wat deed er niet toe. Een ander prachtargument voor deze metrolijn: […]

Nagele zien en dan sterven…

Mooi hoe die wakkere Bataven het eens zijn over hun cultuurerfgoed en hun technologische prestaties. De site Krapuul, waarop voortdurend smalend gesproken wordt over het dagblad Trouw, geeft instemmend aandacht voor een artikel uit die krant met de kop: “Hoe Flevoland in een generatie verknoeid wordt”. De mooiste tuin van Europa, staat er, en die […]

Zo maar een kamerlid

Appie Drielsma   Vroom, ‘s zondags ter kerke en in de Tweede Kamer in de weer tegen alles wat vies en voos is. De voorman in de strijd om Demmink te vervolgen. Vandaag heeft hij wat te melden over flitsen. Polen en Bulgaren worden wel geflitst, maar ze ontspringen de dans. Wat een onrechtvaardigheid. Ja, […]

Infrastructuur volgens Riethof

Een merkwaardige reactie zie ik op LinkedIn:     Hij verwijst naar dit artikel:   link   Wat wil hij nu feitelijk aangeven met z’n reactie? Dat hij in de zeventiger jaren nog geen flauw benul had van infrastructuur? Dat zij hem vergeven. Dat hij veertig jaar later alsnog zijn gelijk wil halen, hij noemt […]

Dresden en de bevrijding van de KZ’s

Jur Kuipers   Mythos Dresden – Der lange Schatten einer Bombennacht   Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, toen Hitler-Duitsland zo goed als verslagen was, vonden de Engelsen en Amerikanen het nog nodig met voornamelijk brandbommen Dresden te vernietigen. Het was februari 1945. Het ging niet (meer) om het uitschakelen van “strategische doelen”, de […]

Man en paard noemen

Mij werd eens te verstaan gegeven dat ik me slechts met achtsterangs personen bezighield. Huib Riethof: kopstukken van de PVV durft hij niet aan. Ik zal maar niet vragen of hij zich er zelf toerekent, tot die achtsterangs figuren en of hij zich wel realiseert wat hij feitelijk zegt. Ik weet wel zeker van niet. […]