Stad zonder grens

Maastricht, en dat moet met nadruk gezegd worden, is in overwegende mate een armzalige, troosteloze stad. Zou het anders kunnen? Uiteraard, onder andere voorwaarden. Grenzenloos.

Lees meer Stad zonder grens

Maigret

“Herinner u wat Colette me zo bescheiden en met voorkennis zei:
– Vooral geen literatuur!”

Lees meer Maigret