Search Results for: aangifte

Ouwe viespeuk die Tibaert

Begrijpen wie het doet. De baron uiteraard wel. Hij begreep in ieder geval als stelselmatige gluurder en stalker de situatie voor Tibaaert: een hatende oma en een een dwaze Sjaakie door Tibaert geblokt nemen wraak.

Eveline van Donkelaar – 5 mei 2013

Wie bevrijdt deze vrouw? U weet toch dat in elke regel van haar epistel leugens staan om van smaad en laster maar te zwijgen? Werkelijk dieper kun je als mens niet zinken. Voor haar gold dit stukje achteraf als opmaat tot het doen van aangifte tegen mij.

Een genadeschot voor een volkshater

U merkt het, de een is nog onbenulliger dan de ander, maar dreigen, bedreigen dat kunnen ze. Vraag me niet wat ze bijdragen aan de samenleving. Ik heb het nog nooit bij deze lieden kunnen ontdekken.

Een grote steun en toeverlaat…

Enkele maanden later werd beider houding bezegeld door Dijstelberge in haar steun aan Van Donkelaar bij haar aangifte tegen Tibaert.

Met de kompleminte uit Maastricht…

Een doodsbedreiging van Friedrich Eckhardt. Wie gingen met hem in de loop van dat jaar collaboreren, dacht u? 
Dankzij personages van de site Krapuul is het verhelderende materiaal nog slechts fragmentarisch terug te zien via screenshots. Al het overige is, met het nodige voorwerk van diezelfde Eckhardt, verdwenen dankzij Dijstelberge, bij Walter welbekend.

Achterlijkheid

Achterlijkheid en liederlijkheid liggen heel dicht bij elkaar mocht ik afgelopen nacht ervaren. Zie de activiteiten van @jekylline en @occupyfabeltjes. Zelf kijken, ik publiceer het om gegronde redenen niet. 

En nu, wederom hacken

Tja, die gekkies bezorgen me werk. Negeren kun je die rotzooi namelijk niet, ook dat is me al heel lang duidelijk. De vluchtigheid van Twitter is het grote pre voor onverlaten, zo kunnen ze hun eigen dynamiek ontwikkelen met hun smeerlapperij. Voor je het weet ben je het haasje.

Een grote familie

Ga er maar rustig vanuit dat u bij het Krapuul volkje met een stel geschiften danwel regelrechte smeerlappen van doen hebt. Ik kan er niets anders van maken. Ik hou het op het laatste, smeerlappen, nog duidelijker, fascisten. 

Bedreigend: pedofielen en tandartsen

Je vraagt je af hoe achterhaalt ze die tweet die op een anderhalf jaar oud bericht slaat? Maar hoe dan ook, wat is ze begaan met onze kinderen. Zelfs tandartsen zijn niet meer te vertrouwen.

Gefingeerde hacks

Strieker: “Geen idee, Alphonse. Hare Majesteits molens draaien langzaam doch zeker @PeterAnshof @jajwouters”

Een welgemeend excuus

Mocht ik het indertijd niet gezegd hebben, excuses aanvaard, zand erover. Jammer dat Sandra nog steeds niet teruggekomen is op haar valse beschuldigingen betreffende NAW gegevens en hacken. De gevolgen van dat soort boodschappen zijn niet te overzien. Zou ze dat niet begrijpen?

Een vaandeldraagster (bis)

De opvattingen van de hier genoemden lieden vallen zonder uitzondering in de categorie goor, zeg maar die van Jeky tot Sjaakie en van Friedrich tot Huib.

Een vaandeldraagster

Valt er iets te lezen wat maar enigermate strookt met de waarheid? Ik ga het nu nog eens doorspitten en dan kom ik hier weer terug!

Een onverbrekelijke band van vertrouwen…

Sombre acrobate Sjaakie en Herman…  fake accountonder de naam van mijn zoon   Sjaakie nu dus onder Occupy… Kan dat zomaar?   We kunnen er nu wel gerust van uitgaan dat Sjaakie Herman voor eeuwig dankbaar is, had hij haar toch maar fijn aan de nodige informatie over Tibaert geholpen middels het nu volgend geschrift, vorige […]

Beschamend

Hoe kun je oordelen als je de feiten niet kent? Goeie vraag, maar het antwoord?

Onrechtmatige uitlatingen op internet

Dat Jacqueline Wouters * over de schreef is gegaan en dat ze er sinds weken alles aan doet mensen opzettelijk te beschadigen is mij duidelijk. In een dergelijk geval is geen andere uitkomst dan aangifte doen. Ook m.b.t. enkele van haar secondanten.

Cargawar, een Rotterdamse lul de behanger…

Een week geleden was ik op het politiebureau in Maastricht om aangifte te doen tegen Herman Falkenstein bekend onder @Megasupernieuws. Vooraf een boel zoekwerk. Een lange middag op het politiebureau. Hopelijk nuttig.

Tibaert en Kes

Beter had ik me toen al kunnen afvragen waar is het crapuul van Krapuul mee bezig. Krapuul, u weet wel die “linkse” site, die voortdurend bralt over antisemieten en nazi’s.

De eitjes van Sjaakie en Huib

De zondebok deugt niet, moet de mond gesnoerd worden en het liefst om zeep gebracht worden. Ze kijken goedkeurend toe, die fascisten, als iemand weer een stapje verder gaat. Samen hebben ze grote pret.

Stalken op Twitter doe je zo

Hoe je het ook bekijkt internet heeft nieuwe gezichtspunten over de menselijke psyche geopenbaard. Ze laten zien zien dat het een utopie is vooralsnog te hopen op een leefbaarder maatschappij met minder onrecht. Integendeel zelfs, zou ik willen stellen, ze heeft de fronten nog verhard en de opbloei van fascistische tendensen pas goed mogelijk gemaakt. Voorbeelden te over.

Vrouwen die kapot maken wat je lief is

Blijft de vraag, waarom haal ik me dit gespuis op de hals, waarom registreer ik het? Eigenlijk is het antwoord heel simpel. Iemand moet dat doen, laten zien waartoe onverlaten in staat zijn.