Zover is het al gekomen…

In enkele jaren tijds is het al zover gekomen dankzij cultuurbarbaren als Geert Wilders en Martin Bosma. We zijn tot gidsland geworden, wat we steeds zo graag wilden zijn. Onze cultuur, die geldt voor heel ons volk, taal, muziek, kleding, voedsel en bovenal onze superieure wooncultuur, die laten we niet ondermijnen door barbaren, die niet veel verder gekomen zijn dan zich uit te drukken in een woestijntaal. De stompzinnigheid en platvloersheid wint op alle fronten. En zij is grenzenloos.

Lees meer Zover is het al gekomen…

Opera

Het lijkt me een mooi moment nu we dit jaar het geboortejaar van zowel Wagner als Verdi herdenken het toen twee honderd jaar eerder gecomponeerde werk als een soort cadeau aan mijn volgers hier zowel als op Twitter op dit blog over te nemen. Van wanklanken staat het immers vol, een contrapunt kan geen kwaad.

Lees meer Opera

Repeterende breuken…

Els was de enige die geen genoegen nam met bepaalde en beslist strafbare uitspraken, o.a. over mijn moeder. Er voegde zich nog iemand bij ons tweetjes en we werden een hecht trio op Twitter. Wat mijn twee vriendinnen te horen kregen was meer dan schandelijk.

Lees meer Repeterende breuken…

Muziek, een opera deskundige

Heb je dat gelezen in de krant, zei iemand tegen me, een collectie van 10.000 CD’s, allemaal opera-opnames! Is dat niet iets voor jou?
Van wie is die collectie dan?
Frits, maar die ken ik nog uit mijn kinderjaren, waar woont ie?
In een flatje boven ons magazijn…

Lees meer Muziek, een opera deskundige