Bent u links?

Hufters? De een links, de ander rechts? Oordeel zelf. Voor mij zijn het miserabele figuren, die lak hebben aan debat en opinievorming. Die kunnen ze niet aan. Dergelijke figuren blijf ik aandacht geven, al is het maar om hun activiteiten aan de kaak te stellen. Hun hoofdmotief, de ander deugt niet.

Lees meer Bent u links?