Anonieme radio

Het geduld van een fascist, die liegt en bedriegt uit gewoonte, mogen we veronderstellen. Historicus beweert hij te zijn. Ook hier weer, soort zoek soort, bij fascisten een geloofskwestie.

Lees meer Anonieme radio