Autonomie

Autonomie in kunst en wetenschap als wapen tegen het alom heersend kapitalisme kan de sleutel zijn om dictatuur en fascisme de pas af te snijden. De kwestie is of de voorwaarden hiertoe nog vervuld kunnen worden, juist in het tijdperk van digitalisering.

Lees meer Autonomie