Stalin

In het geschiedenisonderwijs is men stilaan zo ver de rol van de Caesars, Clovissen en Napoleons te relativeren en aandacht te schenken aan ruimere maatschappelijke processen dan hun macht en persoonlijkheid. Misschien is het tijd dat ook voor Stalin te doen.

Lees meer Stalin