Zonder toestemming… Demmink

Op zich levert de geschiedenis rond het plaatsen van dit bericht (ingekort of volledig) op mijn weblogs een onthutsende kijk op mensen die zichzelf als links duiden en zeggen te strijden tegen fascisme. Ze doen dat op anarchistische en ecologisch verantwoorde manier, de feministische strijd niet uit het oog verliezend. Uiteraard staat eerlijkheid en rechtvaardigheid voorop. Het vrije woord en de dialoog koesteren ze en censuur verfoeien ze. Kortom, het is Krapuul.

Lees meer Zonder toestemming… Demmink

Zonder enige twijfel

Een montage van het fraais dat Sjaakie te bieden heeft. Ook frappant is het wegkijken door mensen die beter moeten weten. Hier iemand die mij meende te moeten blocken. Vraag hem eens naar de ware reden. Die zal me benieuwen.

Lees meer Zonder enige twijfel

Henri-Pierre

De maker van deze account? Dirk Hartman of nog waarschijnlijker Friedrich Eckhardt. De laatste tweet verscheen op 18 oktober 2013. Op 10 december 2014 valt nog het een en ander te zien.

Lees meer Henri-Pierre