Zonder toestemming… Demmink

Op zich levert de geschiedenis rond het plaatsen van dit bericht (ingekort of volledig) op mijn weblogs een onthutsende kijk op mensen die zichzelf als links duiden en zeggen te strijden tegen fascisme. Ze doen dat op anarchistische en ecologisch verantwoorde manier, de feministische strijd niet uit het oog verliezend. Uiteraard staat eerlijkheid en rechtvaardigheid voorop. Het vrije woord en de dialoog koesteren ze en censuur verfoeien ze. Kortom, het is Krapuul.

Lees meer Zonder toestemming… Demmink

Zonder enige twijfel

Een montage van het fraais dat Sjaakie te bieden heeft. Ook frappant is het wegkijken door mensen die beter moeten weten. Hier iemand die mij meende te moeten blocken. Vraag hem eens naar de ware reden. Die zal me benieuwen.

Lees meer Zonder enige twijfel

Henri-Pierre

Laat ik het zo stellen, het is een schaamteloze, botte bende die zich rond de site Krapuul geschaard heeft, allesbehalve lieve poezen. Dat is zeker aantoonbaar in het geval Tibaert.

Lees meer Henri-Pierre