Een onbetrouwbaar sujet

Hoe je ogenschijnlijk onbelemmerd je gang kunt gaan op internet, over wat vrijheid tot meningsuiting behelst, hoe je instituties van de rechtstaat kunt beschadigen en helpen afbreken, hoe je je tot instrument kunt laten maken van fascistische krachten, hoe je een klimaat van wantrouwen schept en meer.

Lees meer Een onbetrouwbaar sujet

Stalken op Twitter doe je zo

Hoe je het ook bekijkt internet heeft nieuwe gezichtspunten over de menselijke psyche geopenbaard. Ze laten zien zien dat het een utopie is vooralsnog te hopen op een leefbaarder maatschappij met minder onrecht. Integendeel zelfs, zou ik willen stellen, ze heeft de fronten nog verhard en de opbloei van fascistische tendensen pas goed mogelijk gemaakt. Voorbeelden te over.

Lees meer Stalken op Twitter doe je zo

Sjaakie…

Enkele uurtjes Sjaakie op Twitter. Puur als documentatie van haar dwaasheden, laster en smaad. Stel je voor, je blokt iemand op Twitter en dit zijn de gevolgen.

Lees meer Sjaakie…