Kokkerellen

Als mijn grootste tekortkoming zie ik het. Geen gevoel hoelang iets moet koken, geen benul van ingrediënten, ternauwernood kan ik koolsoorten uit elkaar houden. Het werd en wordt nog steeds, me veel te makkelijk gemaakt.

Lees meer Kokkerellen