Zover is het al gekomen…

In enkele jaren tijds is het al zover gekomen dankzij cultuurbarbaren als Geert Wilders en Martin Bosma. We zijn tot gidsland geworden, wat we steeds zo graag wilden zijn. Onze cultuur, die geldt voor heel ons volk, taal, muziek, kleding, voedsel en bovenal onze superieure wooncultuur, die laten we niet ondermijnen door barbaren, die niet veel verder gekomen zijn dan zich uit te drukken in een woestijntaal. De stompzinnigheid en platvloersheid wint op alle fronten. En zij is grenzenloos.

Lees meer Zover is het al gekomen…