Wandelen

Elke stap die een persoon zet, helpt hem een nieuwe vorm te geven en de rol die de ruimte om hen heen speelt in hun leven beter te begrijpen.

Lees meer Wandelen

Stalin

In het geschiedenisonderwijs is men stilaan zo ver de rol van de Caesars, Clovissen en Napoleons te relativeren en aandacht te schenken aan ruimere maatschappelijke processen dan hun macht en persoonlijkheid. Misschien is het tijd dat ook voor Stalin te doen.

Lees meer Stalin