Jo Horn en zijn fascistische wetenschap – bijlage

 

 
 

 

𝑫𝒓𝑱𝑯 @DrJHAmsterdam@mastodon.social

@DrJHAmsterdam

 

Ik zal uitgebreid aantonen dat Forum voor Democratie van Thierry Baudet een volledig fascistische partij is gebaseerd op de 10 moderne kenmerken van het fascisme. Daarmee is het in alle opzichten de opvolger van de vooroorlogse NSB

 
Afbeelding

 

Het fascisme is er niet van de ene dag op de andere. Het kent in principe vier fasen. 1. Het pre-fascisme. 2. Het vroeg-fascisme. 3. Het normale fascisme. 4. Het radicale fascisme.

 
Afbeelding
 

Kenmerkend voor de ontwikkeling en dynamiek van fascistische bewegingen, partijen en organisatie , is dat het steeds verder radicaliseert. We zagen dat bij de NSDAP van Hitler, de Partito Nazionale Fascista van Mussolini, de NSB van Mussert. We zien dat ook bij Forum.

 
Afbeelding
 

In veel studies en publicaties wordt het fascisme of nazisme gereduceerd tot de ideologie. Dat is een te beperkte visie. In mijn ogen moeten bij de verklaring van het fenomeen alle vier dimensies in ogenschouw worden genomen.

 
Afbeelding
 

De samenzweringstheorieën waar Forum voor Democratie, Ongehoord Nederland en andere extreemrechtse groepen zich van bedienen komen niet uit de lucht vallen. Het was een handelskenmerk van Hitler en zijn trawanten. De ontkenning van de werkelijkheid.

 
Afbeelding
 

Ook het huidige extreemrechts moet de voosheid van de eigen ideeën, het totale gebrek aan echte oplossingen, camoufleren door een zondebok te zoeken. Van vluchtelingen tot WEF. De strijd tegen Corona te betitelen als “bedrog”

 
Afbeelding
 

De uitholling van de democratie is voor het fascisme doel en middel tegelijk. De methoden die met name Forum van Thierry Baudet en Gideon van Meijeren lijken welhaast uit het draaiboek van Hitler gekopieerd te zijn.

 
Afbeelding
 

Het proces van het fascisme gaat in een aantal fasen. Zes. Van marginaal verschijnsel tot het vestigen van een fascistische totalitaire staat. Te veel wordt het gevaar veronachtzaamd. Tot het te laat is en het het ‘point of no return”is bereikt.

 
Afbeelding
 

Of het fascisme succesvol is hangt van een aantal factoren af. De huidige versplintering van de politieke arena is er een. De onverschillige en onkritische media, met name @Jinek_RTL en @op1npo hebben bijgedragen aan het verspreiden van extreemrechtse denkbeelden.

 
Afbeelding
 

Doordat politici en media PVV en Forum met hun aanvallen op de democratie en de rechtsstaat zo lang hun gang hebben laten gaan zijn we in een situatie terechtgekomen dat de democratie in gevaar is.

 
Afbeelding
 

Forum van Thierry Baudet en de NSB van Mussert vergeleken op de basiskenmerken van het fascisme. Het zijn beiden volledig fascistische partijen.

 
Afbeelding
 

Kenmerk 1 van het fascisme Populistisch ultranationalisme; verheerlijking van het “volk”, het “gesundes Volksempfinden.”

 
Afbeelding
 

Kenmerk 2 van het fascisme. Verheerlijking van het verleden door heden af te schilderen als samenleving in crisis.

 
Afbeelding
 

Kenmerk 3 van het Fascisme Oogmerk om de samenleving nieuw vorm te geven (palingenese) door het bestaande te vernietigen.

 
Afbeelding
 

Kenmerk 4 van het fascisme Xenofobie en rancune waren een wezenskenmerk van de NSB en zijn inherent aan FvD verbonden.

 
Afbeelding
 

Kenmerk 5 van het fascisme Anti-parlementair (dedain tegenover De volksvertegenwoordiging). Overigens zien we dit aspect ook heel sterk terugkomen bij Geert Wilders.

 
Afbeelding
 

Kenmerk 6 van het fascisme Anti-rechtsstatelijk; afkeer mensenrechten; aantasting onafhankelijkheid rechterlijke macht. Ook de PVV van Geert Wilders is in hoge mate anti-rechtsstatelijk

 
Afbeelding
 

Kenmerk 7 van het fascisme Intolerantie t.o.v anderen vanwege geloof, ras, etniciteit, politieke gezindheid

 
Afbeelding
 

Kenmerk 8 van het fascisme Intimidatie, toepassing/ accepteren van geweld tegen tegenstanders. Met name Pepijn van Houwelingen en Gideon van Meijeren maken zich geregeld schuldig aan intimidatie

 
Afbeelding
 

Het leidersbeginsel (ontbreken democratische organisatie). Thierry Baudet: “de partij ben ik”. Geert Wilders is zelfs het enige lid van de PVV. Elke vorm van democratische organisatie ontbreekt.

 
Afbeelding
 

Rabiaat anti-links. Ook tegen gematigd links. Anti-marxisme was een belangrijk kenmerk van het historisch fascisme. Na het einde van de Koude Oorlog heeft dat kenmerk plaats gemaakt voor een aanval op alles wat als “links” wordt beschouwd

 
Afbeelding
 

Forum van Thierry Baudet vergeleken met de PVV van Geert Wilders. Forum voldoet aan alle kenmerken van het fascisme. De PVV aan 8 van de 10 en kan daarom niet als fascistisch, maar wel als proto-fascistisch worden gekwalificeerd.

 
Afbeelding
 

Slotopmerking: De genoemde 10 basiskenmerken van het fascisme zijn de de minimale kenmerken. Er zijn meer kenmerken. Wil men een partij of organisatie als fascistisch bestempelen dan zal aan alle 10 de kenmerken moeten zijn voldaan. Men kan er dus niet een of enkele uit nemen.

 
Afbeelding