De NAVO, een veelkoppige draak?

De militaire operaties van de NAVO in Afghanistan en Libië waren de prelude op discussies over een “mondiale NAVO”, een project om de militaire alliantie van de NAVO te gebruiken voor meer dan de eigen verplichtingen vastgelegd in haar handvest, en inzetbaar te maken van de Zuid-Chinese Zee tot de Caraïbische Zee.

Lees meer De NAVO, een veelkoppige draak?

Naamloos

Willen we onze afkomst blijven loochenen? Gaan we voort onze bakermat te verwoesten, te plunderen, te vergiftigen? Bedenk dat onze oergrootmoeder veel gelijkenis had met de vrouw op de foto, ook anoniem.

Lees meer Naamloos