Hitler en Bush

10 jaar geleden werd Irak door de V.S. aangevallen.
De Westerse publieke opinie werd door het Bush-regime, met assistentie van Engelse premier Tony Blair, met slimme propaganda warm gemaakt voor die oorlog.

Lees meer Hitler en Bush

The Red Queen

Ik denk dat die man nogal wat vragen te stellen heeft over leugens, smaad, laster. En veel meer. Maar die punten zullen we nu maar even laten rusten, met de vriendelijke groeten van Tibaert.

Lees meer The Red Queen

Wakker Nederland

“Wakker Nederland vertaalt binnen de publieke omroep de waarden en normen van de grote groep Nederlanders, die ʻde ruggengraat van de Nederlandse samenlevingʼ vormt.” Een omroep die weet wat er in Nederland leeft. Aldus de Telegraaf.

Lees meer Wakker Nederland