Dodelijke machtswellust

Overal waar de blanke beschaving oprukt neemt de vleesconsumptie toe en tevens de voedselschaarste voor de armen. En onze kinderen worden al vroeg rijp gemaakt voor het niet weten en niet weten willen van dit dodelijke proces. Een act van terrorisme.

Lees meer Dodelijke machtswellust