Criminele vrijheid

Voor de Amerikaanse vrijheid dient alles te schuiven, laten we vooral die les trekken, ze is actueler dan ooit. Elke vorm van criminaliteit en barbarij wordt gerechtvaardigd met een beroep op vrijheid, een vrijheid waarbij alles en iedereen tot koopwaar wordt, ook artistieke en intellectuele onafhankelijkheid.

Lees meer Criminele vrijheid

Watch Big Brother

Wie bespioneert wie? Duidelijk wordt in een artikel van The Intercept dat staten niets achterwege laten om hun onderdanen transparant te maken. Obstakels die opgeworpen worden dienen uit de weg geruimd te worden.

Lees meer Watch Big Brother

Tortuur

Justitie…
Openbaar maken van wantoestanden op basis van grondig onderzoek is er eentje van. Hier een voorbeeld.

Lees meer Tortuur