Tag archives for Rembrandt

Amsterdam: brand, overstroming en pest

Wie had het kunnen bedenken? Obama, de president, die “legaal” laat moorden, en de Nachtwacht vormen samen de sleutel tot een kijk in de bovenkamer van de Bataaf, van alle fascistische smetten vrij. Zie Orwell. De Nachtwacht, niet de echte van Madrid, maar een schilderij van Amsterdamse notabelen die wisten hoe je aan geld en […]

Petra over trollen

Rembrandt – Het hoofd van Johannes de Doper bron Petra kreeg op internet bekendheid door een open brief. De precieze toedracht en inhoud weet ik niet meer, maar ze had alles te maken met de houding van de VVD ten opzichte van Wilders. Tenminste zo is het me bijgebleven. Om die reden ben ik haar […]

Een naam

Rembrandt bron Een welluidende naam uit mijn studietijd, met twee dragers van die naam. Een van hen had ik uitgenodigd zitting te nemen in m’n afstudeercommissie, waarin ze toestemde. Het toeval wilde dat ik die naam op Twitter tegenkom via “Tibaert”. Dan vraag je naar mogelijke familiaire relaties, die waren er niet. Twitter Wie is […]