Tag archives for Rembrandt

Amsterdam: brand, overstroming en pest

Wie had het kunnen bedenken? Obama, de president, die “legaal” laat moorden, en de Nachtwacht vormen samen de sleutel tot een kijk in de bovenkamer van de Bataaf, van alle fascistische smetten vrij. Zie Orwell.

Petra over trollen

Trollen, stalken, smaad en laster verspreiden. Onderhand mag ik mij een beetje specialist noemen op dat terrein.

Een naam

Rembrandt bron Een welluidende naam uit mijn studietijd, met twee dragers van die naam. Een van hen had ik uitgenodigd zitting te nemen in m’n afstudeercommissie, waarin ze toestemde. Het toeval wilde dat ik die naam op Twitter tegenkom via “Tibaert”. Dan vraag je naar mogelijke familiaire relaties, die waren er niet. Twitter Wie is […]