Braaksel…

De man smeekt om aandacht, die vindt hij volop bij Herman Falkenstein. Voor het overige? Zoals ik meermaals aangaf, braaksel, vies, plakkerig, glibberig. Een mannetje om met een wijde boog om heen te gaan, gespeend van welke bagage ook die je tot sociaal wezen maakt.

Lees meer Braaksel…

Trouwe gezellen

Het leeft veel makkelijker, denk ik, dan als je zo in de weer moet zijn om mensen te belasteren, kapot te maken, politieke tegenstander of niet. Het maakt voor mij tevens duidelijk hoe gemakkelijk fascistisch ingestelde geesten rijp gemaakt kunnen worden voor een ideaal, in het klein of in het groot.

Lees meer Trouwe gezellen