Ontwikkelingsgelden

Nigeria – Children of the Celestial Church of Christ (Aladura) (1982) Afrika, schatrijk aan natuurlijke bronnen en grondstoffen, wordt in leven gehouden mede door een land, Nederland, dat van genoemde rijkdom bijna volledig gespeend is. Hier klopt iets niet, nog afgezien van het feit dat wij hier meer profiteren van die z.g. ontwikkelingshulp dan de […]

Lees meer Ontwikkelingsgelden