Een rapport

Bij het acb kenniscentrum is een rapport verschenen, een van de zeldzame, waarin het thema internet aan bod komt in relatie mat de achtergronden van radicalisering en extremisme.

Lees meer Een rapport