Tip voor de moderator

František Kobliha: Vindictive Kantiléna (1911)   Even tussendoor, een tip voor Steven de Jong, moderator op de burelen van de NRC. Kan het zijn dat we in het geval van Pekeltje, Willem Nijmegen c.s., van doen hebben met een hacker? Op een andere site beweerde iemand dat met grote stelligheid. Ik geef het maar door […]

Lees meer Tip voor de moderator