Doodslijstjes en doodseskaders

Je gedeisd houden als het erop aankomt is een van de signalen die leiden naar fascistische toestanden, naadloos smaad en laster overnemen, er zelfs leugens en smaad aan toevoegen, getuigt van een asociale en fascistische inborst. De schone schijn ophouden en je gal spuwen over tokkies en ander ongerief zal dan niet meer baten om je blazoen te zuiveren.

Lees meer Doodslijstjes en doodseskaders