Kinderliefde: lekkere meiden van 12, 13…

Vooraf, lees dit bericht: Neonazis indoktrinieren Facebook-Mitglieder. Dan weten we waar we over praten inzake de actie m.b.t. “Martijn”. Zoals fascisten dat continue doen, ook hier dus weer aanhang verwerven over de rug van slachtoffers door wederom slachtoffers te maken. Daar hebben ze alle baat bij, de werkelijke slachtoffers, hier kinderen, blijven in de kou […]

Lees meer Kinderliefde: lekkere meiden van 12, 13…