Een grote familie

Ga er maar rustig vanuit dat u bij het Krapuul volkje met een stel geschiften danwel regelrechte smeerlappen van doen hebt. Ik kan er niets anders van maken. Ik hou het op het laatste, smeerlappen, nog duidelijker, fascisten. 

Lees meer Een grote familie