Een onbetrouwbaar sujet

Hoe je ogenschijnlijk onbelemmerd je gang kunt gaan op internet, over wat vrijheid tot meningsuiting behelst, hoe je instituties van de rechtstaat kunt beschadigen en helpen afbreken, hoe je je tot instrument kunt laten maken van fascistische krachten, hoe je een klimaat van wantrouwen schept en meer.

Lees meer Een onbetrouwbaar sujet