Sjaakie van Demmink

Niet na enkele dagen, niet na enkele weken, zelfs na maanden niet valt een woord van kritiek over de daden van deze vrouw te vernemen uit het kringetje van mensen die uitgetrokken waren om het fascisme van Wilders aan de kaak te stellen. Integendeel zelfs. 

Lees meer Sjaakie van Demmink

Schieten uit de losse pols

Op geen enkel mij bekend medium kunnen mensen zo ongebreideld hun gang gaan als op Twitter. Er zijn nauwelijks grenzen gesteld aan wat wel of niet tolerabel is. Slechts een paar technische regels moeten in acht worden genomen anders wordt je terecht of niet tijdelijk buiten werking gesteld.

Lees meer Schieten uit de losse pols