Rampjaar

Mogelijk ging het vooral ook om jaloezie, wrevel en machtswellust tussen twee ego’s zo wordt gesuggereerd…
Oranje boven?
Tja…

Lees meer Rampjaar