Calimero

Wie of wat is Calimero? Veel weet ik niet, is ook niet verder van belang of ik veel weet. Ik ben er nu achter, dank u.
U leest het allemaal op dit weblog.

Lees meer Calimero