Ontdenken…

Is Niemöller slachtoffer geworden van het ontdenken, ondanks de lezing van Jean-Philippe Toussaint, vroeg ik me af bij onderstaande bespreking in De Groene?

Lees meer Ontdenken…