De objectieve waarheid…

Ze hamert voortdurend op moreel besef, Tibaert wacht nog steeds op antwoord over de door haar gedane valse (en geseponeerde) aangifte tegen hem. Ze kan het goedmaken door eens een hartig woordje te wisselen met Ina Dijstelberge over geestelijk eigendom… Een pure fascistische streek toch, Sandra, meer dan censuur. Objectief gezien moet je dat zeker met me eens zijn.

Lees meer De objectieve waarheid…