Het bewijs

De redeneertrant, die Riethof nu al meer dan twee jaar ten beste geeft, lijkt me een uitgesproken voorbeeld van fascistische retoriek. 

Lees meer Het bewijs

Landverraders

Ooit beweerde iemand, pas maar op, eerstdaags sta je ook op die lijst. Ze lijkt van internet verdwenen die lijst met potentiële landverraders, althans ze is niet meer gemakkelijk te vinden. Vanwege de gebruikte terminologie en de gehanteerde redeneertrant en argumenten plaats ik ze opnieuw. Het is het vertrouwde vocabulaire geworden in rechts-extreme kring, bij PVV’ers in het algemeen en zelfs linksige figuren bedienen zich ervan.

Lees meer Landverraders

Desinformatie

Ooit schreef ik dat deze “hoofdredactrice” zich verdiepte in kwesties: Valse schaamte… Dat was mijn indruk. Toen al had ik beter moeten weten. Inmiddels is me meer dan duidelijk dat eerder het tegendeel het geval is. Of het komt door gebrek aan kennis, een vernauwd blikveld, vertrouwen op zegslieden die meer profeet zijn dan mensen die werkelijk inzicht hebben, gemakzucht, vraag het haar of lees haar stukjes.

Lees meer Desinformatie

Een dringende waarschuwing

We weten het, als kwakzalvers en zelfbenoemde therapeuten aan de slag gaan komen er brokken van. Zeker als het gebeurt door iemand die rücksichtslos zonder enig ethisch besef en zonder de benodigde kwalificaties meent diagnoses te moeten stellen over psychoses en alcoholverslaving. Dan is een ernstige waarschuwing op zijn plaats.

Lees meer Een dringende waarschuwing

Empathie

Veel mensen kunnen vrijheid niet aan, hebben last van eigenwaan, wat sociaal verkeren is weten ze niet. Het resultaat laat zich raden.

Lees meer Empathie

Haatlijst

Kent u ze nog? Het was op het Malieveld. Ook zij staan op de lijst. Een van de drie was mijn privé stalkster Jeky, nu een grote steun en toeverlaat voor Sjaakie in haar strijd tegen Tibaert.

Lees meer Haatlijst