Een platform

Als je verdringt, je levenslust ondergeschikt maakt aan een opgelegde orde, dan ontstaat een vreemd mengelmoes van extremisme en perversiteit, die tot uiting komt in regelrechte haat en geweld. Als je er bovendien een platform aan geeft, ze alle ruimte biedt, ontstaat een nieuwe normaliteit. Een fascistische.

Lees meer Een platform