Desinformatie

Ooit schreef ik dat deze “hoofdredactrice” zich verdiepte in kwesties: Valse schaamte… Dat was mijn indruk. Toen al had ik beter moeten weten. Inmiddels is me meer dan duidelijk dat eerder het tegendeel het geval is. Of het komt door gebrek aan kennis, een vernauwd blikveld, vertrouwen op zegslieden die meer profeet zijn dan mensen die werkelijk inzicht hebben, gemakzucht, vraag het haar of lees haar stukjes.

Lees meer Desinformatie