Anonieme radio

Het geduld van een fascist, die liegt en bedriegt uit gewoonte, mogen we veronderstellen. Historicus beweert hij te zijn. Ook hier weer, soort zoek soort, bij fascisten een geloofskwestie.

Lees meer Anonieme radio

Recht via internet

Fatsoensrakkerij, regelrechte censuur, alles wordt mogelijk in dit hedendaags surrealisme. Verworvenheden, zoals bescherming van de persoonlijke integriteit worden bij het oud vuil gezet, dankzij de slopers van Monsanto en Google tot de onnozele zielen op Twitter toe.

Lees meer Recht via internet

Dion, Teun en Huib…

Wat een geluk voor Sjaakie dat er nog heren zijn van Bataafse snit. De Raaij en Riethof koesteren haar als een schat en hun Krapuul vriendinnetje Dijstelberge zorgde ervoor dat het een en ander dat hen in het nauw kon brengen van internet verdween.

Lees meer Dion, Teun en Huib…

Fatsoensterrorist

Sinds vijf jaar zie ik ze voorbij komen op Twitter, die daders en onverlaten. Hun recept is hoogst eenvoudig, iets suggereren, een medestander pikt dat weer op als zijnde een feit en het geheel wordt steeds verder uitvergroot. Als politiek instrument afschrikwekkend en dodelijk.

Lees meer Fatsoensterrorist

Hoe is dit mogelijk?

Mensen die Tibaert nog niet kennen: zijn tweets van de afgelopen dagen. Ik hou ervan nuttige informatie door te geven, geen propaganda en nog minder wens ik mensen op het verkeerde been te zetten.

Lees meer Hoe is dit mogelijk?

Even signaleren… Verward…

Eerst iedereen tot psychoot verklaren en je vervolgens afvragen: Is het hier een open instelling? De oplossingen liggen dan meteen voor de hand, achter slot en grendel met ze, neem ze alles af, zodat ze ook met niemand meer contact kunnen onderhouden. Vergeet ze niet te steriliseren. Dat is de uitkomst als je de denkwereld van fascisten volgt.

Lees meer Even signaleren… Verward…