Prometheus

De nieuwe mens als eigen schepping kan werkelijkheid worden. In Auschwitz werd het fundament gelegd voor inzichten die dit doel zullen verwezenlijken.

Lees meer Prometheus