Bommen en granaten…

Afgaande op wat via Twitter te lezen valt hoort de studierichting politicologie van de UvA tot de meest uitzonderlijke ter wereld. Bestudering van de werken van Marten Toonder en Georges Rémy is onontbeerlijk, de eigen fantasie kan vervolgens zijn gang gaan.

Lees meer Bommen en granaten…