Een rebel

Treed Qwant in de voetstappen van Firefox? Het valt te hopen. Tussen beiden zijn de eerste stappen gezet tot samenwerking.

Lees meer Een rebel

Hebt u ook een gmail account?

The new mind control Jur Kuipers Kreeg n.a.v. mijn laatste mail over het fenomeen Trump “The Beast Is Us” een link van een zeer lezenswaardig artikel op de website van Aeon toegestuurd. Dit van een zeer gewaardeerde vriend van mij, woonachtig in het uiterst zuidelijke puntje van Nederland. Auteur van betreffend artikel – “The New Mind Control” […]

Lees meer Hebt u ook een gmail account?