OV en omroep

Blue Spring


 

DE VERENIGING ROVER EN DE OMROEP EO GAAN SAMENWERKEN. TER OVERWEGING…

Een pamflet waarmee ik mijn activiteiten voor ROVER staakte i.v.m. de door haar aangegane samenwerking met de EO.
 

Bertha Benz driving the Benz Patent Motorwagen (1888) – bron

Eenvijfde van de mensheid verbruikt momenteel 85% van de natuurlijke bronnen, daarbij 90% van alle afval ten laste van lucht, water en bodem producerend. Zou de hele mensheid zo te werk gaan dan zou binnen 15 minuten het ecosysteem van de aarde in elkaar storten. Het zijn de zegeningen van een economisch stelsel genaamd kapitalisme (met inbegrip het staatskapitalisme aan gene zijde van het vroegere IJzeren Gordijn). Een economie die iedere betrokkene tot tovenaarsleerling heeft gemaakt, zonder het bewustzijn dat hij of zij dat is. Een meester om het geheel te bezweren als in Goethes “Zauberlehrling” is echter nergens te bekennen. Ondanks 200 jaren “Verlichting” kan zondermeer onze huidige manier van leven als irrationeler dan ooit gekarakteriseerd worden. Het niet (willen) weten en kennen is voor de meeste mensen naar het schijnt tot opperste doel verheven.
 
Een overgrote meerderheid van wetenschappers en technici levert zonder scrupules haar bijdrage aan de gaande ontwikkelingen tot welk resultaat dat ook mag leiden. Voor hen en voor wie erbij wil horen is het ook veel belangrijker wie men kent dan wat mogelijk aan kennis vergaard kan worden. Het delen in macht en aanzien als feitelijk streven in deze op concurrentie van individuen gebaseerde samenleving sluit noodzakelijke veranderingen en koerswijzigingen volledig uit. Critici worden als querulanten in de hoek gesteld en monddood gemaakt.
 

Ljubljana (1960) – bron

De huidige (westerse) samenleving kan ook als een geperverteerde vorm gezien worden van wat eens begon als een ontworsteling door de (klein-)burgerij aan de ketenen van het feodalisme met als representanten de adel en de Roomse Kerk. In dit kader ontstond het calvinisme met haar predestinatieleer. Het blijkt de ideologie voor een zich ontwikkelend kapitalisme. Het verwerven van bezit wordt theologisch gefundeerd. Bezit en macht, armoede, ellende en rechteloosheid zijn de effecten van een door God gewilde orde.
 
De EO is als instrument in het leven geroepen om deze goddelijke ideologie uit te bazuinen en zodoende haar bijdrage te leveren aan de status quo. Verwerpelijke uitwassen van dit door de EO uitgestraalde dogmatisme komen op het menselijke vlak pregnant tot uiting bij  homosexualiteit, om over de toegedachte plaats en rol van vrouwen binnen onze samenleving maar te zwijgen.
 

Sky Plaza. Leicester (2016) – bron

Bij de EO, en zoals te vrezen valt ook bij ROVER, zullen geen vragen gesteld worden over:

  • de relatie tussen de gecreëerde infrastructuur, o.m. autowegen, en de geldende militaire strategie;
  • de kosten van militair ingrijpen ten laste van de gemeenschap om de olietoevoer veilig te stellen, zoals recent in Koeweit en momenteel in Somalië;
  • de distributie van goederen en het vestigingspatroon mede in relatie tot de lasten voor de gemeenschap en het individu;
  • de productieketen van voertuigen en hun bijbehorende infrastructuur, zoals de winning van grondstoffen, toelevering onderdelen en sloop;
  • de relatie tussen autoproductie en productie voor het militaire apparaat;
  • kosten van de toeristische industrie;
  • de straat als openbare en vrije ruimte;
  • de werkelijke kosten en baten van het autosysteem (nooit behoorlijk uitgezocht inderdaad, maar de lasten zijn voor de gemeenschap en het individu in ieder geval schrikwekkend veel hoger dan de baten);
  • de psychologie van de automobilist om in een blikken trommel met disco-sound min of meer zinloos rond te karren;
  • de rol van de overheid en kapitaal bij het ontstaan en de ontwikkeling van wat nu openbaar vervoer genoemd wordt, niet alleen in Nederland, maar met name ook in het UK en de USA.

Toch is het bitter noodzakelijk antwoorden te vinden op deze en andere vragen met betrekking tot verkeer en verkeren om iets van een visie te ontwikkelen om niet alleen uit de ontstane vervoerschaos en terreur te geraken, maar ook om mogelijkheden te scheppen voor een leefbare toekomst met een economie die daarop is afgestemd.

Uitgelichte foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.