Author Profile

Recent Posts

Meine Ruh’ ist hin…

Markt Maastricht voor de bouw van de Wilhelminabrug Wir saßen stumm und alleine… Zo zaten wij, vrouw en man, stom en verlaten tussen vrolijke mensen op een Maastrichts terras. Ze was niet bedroefd, ze was razend. Er vloeide geen tranen, die kwamen later. De gevolgen waren er niet minder om. Mich hat das unglückselige Weib […]

Aangifte

Iemand zegt zichzelf een cadeau te geven, op haar verjaardag nog wel, door het schrijven van een, hoe zullen we het noemen, een psychiatrisch rapport over een persoon die niet naar haar pijpen wenst te dansen.

Een psychiatrisch project?

Enkele weken geleden stierf Jeannie. De betrekkelijkheid van ons leven kwam weer akelig dichtbij. Waar maken we ons druk over? Waarom zijn steeds mensen in de weer anderen het leven te vergallen, te bespotten, hun de mond te snoeren?

Vriend en vriendschap

Een essay dat ieder van ons veel te zeggen heeft, zonder enig gemoraliseer.

Kaas

bron   Lees Elsschot… Alles wel beschouwd is kaas, behalve dan de lucht, een edel artikel, vind je niet? Het wordt sedert eeuwen gefabriceerd en ’t is een van de eerste bronnen van rijkdom van de Hollanders, die een broedervolk van ons zijn. Het dient tot voeding van groot en klein, van jong en oud. […]

Bolivia

Een rijk land met een straatarme, uitgebuite bevolking.

Walter, de tijd gaat snel

Mensen die nooit tot inkeer komen, niet wensen op hun dwaalwegen terug te komen,  noem ik nuttige klerken, wegbereiders voor fascisme.

Weet wat u doet…

Waanzin is het niet. Onomstotelijk staat vast dat het program is om iemand verdacht en monddood te maken.

Naamloos

Willen we onze afkomst blijven loochenen? Gaan we voort onze bakermat te verwoesten, te plunderen, te vergiftigen? Bedenk dat onze oergrootmoeder veel gelijkenis had met de vrouw op de foto, ook anoniem.