Een katholieke Broederschap

David Seymour: Sicilië, San Fratello – Goede Week (1955)
De paus heft de excommunicatie van kardinaal Williamson op…

Het spijtige is dat bij het instituut RK kerk steeds gefocust wordt op het geloof. Het is een machtsinstituut par excellence. Eeuwenlang is geslepen aan een perfect bouwwerk. Schoolvoorbeeld voor het harmoniemodel en hoe je tot de keuze moet komen van een groot leider. Het gaat om leden, eens katholiek altijd katholiek, kapitaal en wereldlijke macht. De macht gesymboliseerd in de pauselijke zegen “Urbi et Orbi” en de paus als staatshoofd van Vaticaanstad. De RK kerk interesseert het in feite nauwelijks hoeveel mensen praktizerend zijn.

De paus is om zo te zeggen van nature conservatief. Zoals de kerk conservatief is, dat is haar kracht gebleken. Wel worden veranderingen, meer vorm dan inhoud, doorgevoerd om de machtsbasis te behouden of het gaat een symbiose aan met plaatselijke culturen, zie Latijns-Amerika en Afrika. Essentiële zaken voor de kerk blijven overeind, zoals de vrouw-vijandigheid, ondanks Maria-verering en het bewieroken van het moederschap.

Hoe gebruikt de RK kerk haar macht? Bezie een aantal perioden in de vorige eeuw. Hoe ging ze om met fascistische machthebbers en na afloop van WO II met misdadigers (rattenroute), hoe opereerde ze tijdens de koude oorlog (Hongarije m.n.) en welke bijdrage leverde ze aan de omwentelingen in Oost-Europa in het algemeen en Polen in het bijzonder. Welke agenda heeft deze paus? Je mag er vanuit gaan dat hij zijn naam zorgvuldig heeft gekozen. Benedictus (stichter van de Benedictijner orde) is de patroonheilige van Europa.

Gezien haar structuur en haar patriarchale instelling heeft de RK kerk een duidelijke hang naar politiek rechts. En hoe opereren momenteel typisch katholieke landen en hun politici nu binnen Europa? Vraag is of de zwaar bevochte scheiding van kerk en staat niet op de tocht komt te staan. Uitspraken van Sarkozy, maar ook debatten in het Europees parlement geven te denken.

Over de Pius-groep en haar aanhangers verscheen deze week in Der Spiegel een uitmuntend artikel onder de noemer: “Wie die Piusbrüder gegen Juden, Muslime und Schwule hetzen” van Peter Wensierski. Informatief m.n. vanwege het ideologisch denken van deze groep, die nu dus in dialoog getreden is met de kerk. Helaas kunt U er vanuit gaan dat de realiteitszin bij een aantal criticasters ver te zoeken is, echter niet bij deze paus. Hij past perfect in een lange traditie, zeker vanaf Leo XIII.

Deze week voegt de Franse internetkrant Rue89 verdere informatie toe aan het hoofdstuk paus Benedictus. Wat is het geval. Karl Öllinger, een volksvertegenwoordiger van de Groenen in Oostenrijk heeft ontdekt dat de toenmalige kardinaal Ratzinger een bijdrage heeft geleverd aan een rechts-extreme blad. Een tekst onder de titel “Freiheit und Wahrheit” uit 1995 t.g.v. de 150ste verjaardag van de Duitse 1848er revolutie. Het artikel van Ratzinger is een felle aanval op onze individuele vrijheden en het democratische systeem. De tekst kan ingezien worden bij het “Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands”.

Het wordt mijns inziens steeds dringender eens te kijken naar een aantal ideologische samenhangen in de recente Europese politiek en sleutelfiguren die in deze politiek een rol vervullen en vervulden, m.n. Blair, Sarkozy, Berlusconi. Wat wordt onderling afgestemd? Welke rol spelen de staten m.b.t. de economische en sociale orde, de functie van de NATO, het vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid? Welke speelruimte hebben of krijgen we als Europeanen om onafhankelijk te functioneren?

Tot slot de link van het artikel in Rue89, waarbij verdere verwijzingen zijn gevoegd.Uitgelichte foto: David Seymour

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.