Christelijk onderwijs

Scholen op confessionele grondslag sluiten uit, publieke scholen hebben het tegenovergestelde tot taak. Het laatste strookt met een open democratische samenleving, aan het eerste mag ze geen boodschap hebben. In een andere discussie zei ik al CDA en PVV zijn ideologisch communicerende vaten. We zien het hier terug.

Lees meer Christelijk onderwijs