Ter herinnering…

“Statusverhoging kan nooit een algemeen recht zijn, want dan verliest het zijn betekenis.” De status van consument. Economisch en politiek niet onbelangrijk als essentie van fascisme.

Lees meer Ter herinnering…

Toerekeningsvatbaar?

Paulus, de grondlegger van het christendom, is de grootste vrouwenhater aller tijden toch? En op de geschriften van die man daar schijnt onze cultuur op gebaseerd te zijn. Had het ook al niet op nomaden, de enige mensensoort die geen last heeft van bezit, niet bang hoeft te zijn iets te verliezen.

Lees meer Toerekeningsvatbaar?