Andere Kerstgedachten – 4

Een maatschappij met een verdeling van plichten, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en rechten, gelijke rechten voor iedereen? Wonen en leven niet van elkaar gescheiden zijn, zonder de zucht naar steeds meer en groter? Zou het zelfs maar in aanzet kunnen?

Lees meer Andere Kerstgedachten – 4