Het Losgebroken Beest

Waar dit boek op mikte is me niet duidelijk. Wel dat het in de typische tijdgeest paste na de oorlog. De oorlog werd tot een spannende geschiedenis, nieuwe oorlogen werden voorbereid of gevoerd, een andere booswicht werd gevonden in het rijk van het communisme.

Lees meer Het Losgebroken Beest

Autonomie

Autonomie in kunst en wetenschap als wapen tegen het alom heersend kapitalisme kan de sleutel zijn om dictatuur en fascisme de pas af te snijden. De kwestie is of de voorwaarden hiertoe nog vervuld kunnen worden, juist in het tijdperk van digitalisering.

Lees meer Autonomie

Afghaanse politie

Als een deel van dit krankzinnige bedrag voor ontwikkelingshulp zou worden gebruikt zou het westen in de islamitische wereld vrienden maken in plaats van steeds meer vijanden.

Lees meer Afghaanse politie

Het afvalputje van de NRC

“Deze weblog is het afvoerputje van de krant. Als het putje verstopt is loopt de troep wel weer ergens naar een volgend putje. 
Na een tijdje wordt vol putje leeggekieperd en hup…. missie volbracht.
 Wat is de (archief-)waarde van dit type weblog?”

Lees meer Het afvalputje van de NRC

Dialect

Wat je zoal met taal kunt aanrichten. Een betere illustratie is niet denkbaar. Alle elementen zitten erin, vooroordelen en discriminatie, religieus fanatisme, haat, afkeer van levensvreugde, nijd, een brouwsel waarmee de fascist wel raad weet.

Lees meer Dialect